Wspieranie kultury

WSPIERANIE KULTURY

Wsparcie dla Teatru Polskiego w Toronto (od 1999 roku)

 Pokłon JP II 2005 Pola Negri plakat Promieniowanie plakat Tajemnice Ordonki plakat Tamara L plakat

Działający nieprzerwanie od 22 lat w Toronto „Salon Poezji, Muzyki i Teatru” im. Jerzego Pilitowskiego z wielkim zaangażowaniem i powodzeniem wypełnia misję krzewienia języka i kultury za granicą. Teatr jeździ ze swymi spektaklami po całym świecie na zaproszenie organizacji polonijnych i instytucji polskich na obczyźnie (często z inicjatywą zaproszenia Salonu występują konsulaty polskie).

Służy temu bardzo przemyślany profil teatru:

  1. spektakle maja charakter bardzo kameralny: obsadę tworzą dwie profesjonalne aktorki; obsługą techniczna spektakli zajmuje się jedna osoba; scenografia, oświetlenie i panel do wyświetlania napisów w języku obcym są łatwe w pakowaniu i w transporcie i nie wymagają dużych opłat frachtowych;

  2. sztuki, których autorem jest znany teatrolog Kazimierz Braun, poświęcone są wybitnym Polkom: Tamarze Łempickiej, Helenie Modrzejewskiej, Poli Negri, Hance Ordonównie czy Marii Skłodowskiej-Curie , które zasłynęły w różnych dziedzinach, ale wspólnym wyznacznikiem ich losu była konieczność życia ma emigracji; forma przedstawień jest bardzo przystępna, teksy pisane są świetną polszczyzną; prof. Braun, od lat przebywający na emigracji, doskonale potrafi uchwycić idiom językowy, który trafia do umysłów i serc Polaków za granicą;

  3. po spektaklach każdorazowo odbywają się spotkania artystek z miejscowym środowiskiem polonijnym, a podczas nich długie Polaków rozmowy…