Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

 

Zapraszamy do składania za pośrednictwem naszej Fundacji projektów na organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP Konkurs „Wspieranie Polonii i Polaków za Granicą” na 2023 rok. Ciekawe projekty dotyczące oświaty i kultury polonijnej przyjmujemy do końca października br. Wnioski należy przygotować wypełniając załączone formularze:

wzór wniosku

Wzór kosztorysu

*   *   *

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jej celem jest niesienie pomocy ośrodkom oświaty polskiej za granicą. Wspomagamy wszelkie placówki, które mogą służyć szeroko pojętej oświacie polskiej: szkoły i przedszkola, biblioteki, kluby i stowarzyszenia, a także parafie.
Zadaniem priorytetowym pozostaje dla nas wspieranie szkolnictwa polskiego – nauki ojczystego języka i historii, edukacji i wychowania zgodnych z polskimi tradycjami i obyczajami.

Adres:
skw. kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (48) 502 473 991
fundacja@oswiatapolska.pl
fundacjaoswiata@wp.pl
NIP: 527 00 16 433

Konto Fundacji:
28 1160 2202 0000 0002 3748 3460
Bank Millenium w Warszawie