Bieżące programy

I. Obóz sportowy tenisa stołowego w Zujunach

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

W ramach Projektu zorganizowane będzie obóz sportowy tenisa stołowego dla dzieci (wiek 7-12 lat). W zaplanowanej na 5 dni imprezie ma wziąć udział 25 uczestników, oraz dwóch opiekunów. Odbędzie się w sierpniu, w dniach 21-25 sierpnia 2023 r.  w Zujunach. W tamtejszym gimnazjum polskim działa sekcja ping ponga Wileńskiej Szkoły Sportowej – jest odpowiednie zaplecze techniczne (sześć profesjonalnych stołów). W programie zgrupowania przewidziane są treningi prowadzone przez fachową kadrę trenerską. Na zakończenie odbędzie się turniej tenisa stołowego, który wyłoni mistrzów zgrupowania. Obóz sportowy będzie miał charakter półkolonii – czyli pobyt sześciogodzinny z jednym posiłkiem, bez zakwaterowania. Gimnazjum w Zujunach na Wileńszczyźnie jest szkołą znaną z osiągnięć sportowych. Młodzież szkolna ma możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych, jednak wiodącą dyscypliną jest tenis stołowy. Uczniowie od lat uczestniczą w różnych zawodach oraz turniejach tenisa stołowego tak na Litwie, jak i poza granicą kraju, między innymi corocznie uczestnicząc w igrzyskach młodzieży polskiej w Łomży. Niejednokrotnie tenisiści gimnazjum zdobywali honorowe miejsca na turniejach, igrzyskach i mistrzostwach. Ze szkoły wywodzą się mistrzowie Litwy w kategorii młodzików. Obozy tenisa stołowego są bardzo dobrym sposobem na podniesienie poziomu sportowego zawodników, jak też sensownym sposobem spędzenia czasu wśród młodzieży. Wszyscy uczestnicy obozu mówią po polsku. Wychowawcy szczególnie dbają o poprawność wypowiedzi młodzieży – korygują błędy, naleciałości obcojęzyczne i gwarowe.

Plakat Zujuny 01

Kwota dotacji
20 000,00 zł  (wartość całkowita zadania: 23 250,00  zł)
Miejsce realizacji zadania
Gimnazjum w Zujunach, LITWA

II. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Luksemburgu

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Przedszkole Polskie w Luksemburgu ( www.przedszkolaki.lu, numer identyfikacyjny w bazie szkół
ORPEG: 9531) to inicjatywa realizowana już od ponad 13 lat przez Stowarzyszenie Rodziców
Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL www.rodzice.lu ). Zajęcia skierowane są do
najmłodszego pokolenia Polaków i jest to jedyny tego typu projekt w regionie. W Przedszkolu
Polskim co roku uczy się ponad 50 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na
terenach przygranicznych we Francji, Belgii i w Niemczech. Projekt przewiduje dofinansowanie działalności przedszkola w Luksemburgu w zakresie wynajęcia sal oraz dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli.
Celem na kolejne lata – 2023 i 2024 – jest nie tylko kontynuacja przedsięwzięcia, ale także stałe
uatrakcyjnianie i wzbogacanie oferty Przedszkola Polskiego dzięki projektom takim jak wycieczki,
wyjścia do teatru, konkurs plastyczny itp. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na czynsz oraz
dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy stanowią podstawę funkcjonowania
Przedszkola Polskiego i co tydzień starannie przygotowują się do prowadzenia zajęć, zapewniając
tym samym atrakcyjność tej inicjatywy.
Bieżące funkcjonowanie Przedszkola Polskiego będzie jak co roku uzupełnione o liczne dodatkowe
inicjatywy:
– bal karnawałowy (luty 2023 r.)
– kiermasz wielkanocny (marzec/kwiecień 2023 r.)
– Dzień Rodzica (maj 2023 r.)
– Dzień Dziecka (czerwiec 2023 r.)
-wycieczka przedszkolaków (czerwiec 2023 r.)
– wyjście do teatru (październik 2023 r.)
– mikołajki (grudzień 2023 r.)
– konkurs świąteczny (grudzień 2023 r.)
Podobne działania przewidziane są w 2024 r

Plakat Luksemburg 01

Kwota dotacji w 2023 roku
10 000,00 zł  (wartość całkowita zadania: 34 900,00  zł)
Miejsce realizacji zadania
Luksemburg, 20 rue de Vianden, 2680 Luxembourg.

III. Pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji świąt Bożego Narodzenia w Szkole Polskiej w Barcelonie

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Głównym celem projektu jest utrwalenie w świadomości młodego pokolenia Polaków i Polonii mieszkających w Katalonii wielkiego skarbu polskiego narodu – tradycji ich przodków. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Polskiej w Barcelonie (około 110) i ich rodzin oraz Polonii zamieszkującej Barcelonę i okolice.
Na potrzeby projektu do programu zajęć szkolnych zostanie wprowadzony warsztat kulturoznawstwa ( poznawanie tradycji , obrzędów i symboliki okresu świąt Bożego Narodzenia ), śpiewu ( nauka kolęd polskich ) oraz rękodzieła ludowego związanego z okresem bożonarodzeniowym. Od września do grudnia 2023 zostanie przeprowadzonych siedem kursów po 30 minut każdy, podczas których uczniowie z grupy docelowej będą zapoznawani z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi, uczeni kolęd i wykonywać będą rękodzieło ludowe.
Podczas spotkania świątecznego odbędzie się przygotowana przez uczniów i ich rodziców ( pięć rodzin z różnych regionów Polski) prezentacja tradycji bożonarodzeniowych, projekcja filmiku o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem. Następnie uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni na świąteczny poczęstunek i degustację potraw wigilijnych. W czasie spotkania będzie zorganizowana wystawa rękodzieła świątecznego wykonanego podczas warsztatów. Na spotkanie świąteczne podsumowujące projekt zaproszeni będą przedstawiciele władz polskich w osobie Pani Konsul Generalnej RP w Barcelonie i pozostałych pracowników Konsulatu, nauczyciele, uczniowie i ich rodziny, Polonia mieszkająca w Barcelonie i okolicach.

Plakat Tradycje tradycje-barcelona01 (7)

Kwota dotacji
20 555,00 zł  (wartość całkowita zadania: 23 150,00  zł)
Miejsce realizacji zadania
Szkoła Polska w Barcelonie La Salle Gràcia Plaça del Nord, 14 Barcelona 08024

*   *   *

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

I. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie

Celem  zadania jest zapewnienie ciągłości działalności statutowej oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych użytkowania budynku Domu Polskiego w Dublinie w roku 2023. W skład o stałych kosztów eksploatacyjnych wchodzą: ubezpieczenie obiektu, podatek od nieruchomości, koszty księgowe, monitorowanie alarmów p-poż. i antywłamaniowych, abonament roczny linii telefonicznej, a do kosztów zmiennych należą: energia elektryczna, ogrzewania gazowe i zużycie wody. Niezależnie od częstotliwości użytkowania, w warunkach pandemii, obiekt jako zabytkowy budynek chroniony, wymaga stałej opieki, minimalnego ogrzewania pomieszczeń i utrzymania optymalnej wilgotności powietrza.

Dom Polski w Dublinie zajmuje zabytkową, XVIII-wieczną kamienicę w prestiżowej dzielnicy Dublina przy 20 Fitzwilliam Place. Jest jedynym tego typu obiektem należącym do Polonii. Od 1987 roku to miejsce spotkań naszych rodaków, ich rodzin oraz irlandzkich przyjaciół pragnących poznać polską kulturę. Dom stanowił centrum polonijne na długo przed otwarciem Ambasady RP w Dublinie. Tu odbywały się lekcje języka polskiego zanim w Irlandii otwarto pierwszą weekendową szkołę polonijną, tu odprawiano msze święte zanim w Dublinie powstała pierwsza polska świątynia. Obecnie budynek jest siedzibą trzech najstarszych, do tej pory działających, polskich organizacji w Irlandii, tj. Towarzystwa Irlandzko- Polskiego (IPS), Polskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego (POSK) i Ogniska Polskiego. Korzystają z niego także inne polonijne organizacje oraz na zasadzie wynajmu okazjonalnego inne podmioty i osoby. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, koncertów, wystaw, wykładów, pokazów i spotkań, które przez te minione lata odbywały się w Domu Polskim. Nie sposób policzyć ilości godzin i dni spędzonych przez wolontariuszy na organizacji tych wydarzeń. Chronologiczny zapis tego co się w Domu Polskim działo można odnaleźć na stronach internetowych IPS oraz POSK, w mediach społecznościowych oraz w wydawanym od 2014 roku Roczniku Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Od ponad 30 lat Ognisko Polskie, jako właściciel i zarządca budynku współfinansuje te wydarzenia, a także zapewnia bezpieczne lokum i zaplecze techniczne. Zarząd Ogniska Polskiego działa na zasadzie pracy społecznej i poświęcenia prywatnego czasu. W 2021 r w Domu Polskim miały miejsce m.in następujące wydarzenia: – luty – lipiec: prace nad filmem „Mój Norwid. Dubliński POSK w hołdzie Norwidowi” – zbieranie materiałów, filmowanie ujęć, dyskusji, muzyki, recytacji w Domu Polskim – Wieczór Norwidowski – obchody 200. rocznicy urodzin Norwida. Wieczór muzyczno-literacki poświęcony pamięci Norwida. Bardzo wysoka frekwencja. Wśród zaproszonych gości Pani Ambasador Anna Sochańska. – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości pt: „Biało-czerwone mgły pamięci” poprowadzonej przez Anikę Rafalską wystąpiły dwie grupy: ARKAJANA ze swym spektaklem poetycko-muzycznym i zespół „Spisek Trzeciej Zwrotki”, który dał koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich. W wieczorze uczestniczyła rekordowa ilość osób (ok. 70), w tym Ambasador RP, Pani Anna Sochańska – Jesienny Recital Skrzypcowy – Bach, Vivaldi, Szostakowicz, Paganini w wykonaniu Tomasza Szostakowicza i jego uczniów w Domu Polskim.

Plakat Dublin plakat 01

Kwota dotacji
65 000,00 zł (wartość całkowita zadania: 83 569,40  zł)
Miejsce realizacji zadania
Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlandia

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

II. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie
Projekt dwuletni 2022-2023

Projekt przewiduje dofinansowanie działalności przedszkola w Barcelonie w zakresie wynajęcia sal, w których odbywają się zajęcia. Przedszkole przy Szkole Polskiej w Barcelonie, to projekt zaadresowany do rodzin, które chciałyby, aby ich pociechy zaczęły swoją przygodę ze Szkołą Polską jak najwcześniej. Przedszkole proponuje zajęcia edukacyjne, podczas których najmłodsze dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne, językowe, ruchowe i artystyczne w języku polskim. Dzieci mogą przysłuchiwać się językowi polskiemu poza kręgiem rodziny, co wpływa na lepszą jego akceptację, poznają jednocześnie historię, ważniejsze daty, sławnych Polaków, zabytki, pomniki. Wszelkie działania edukacyjne mają na celu rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i wzbogacanie słownictwa polskiego. Część zajęć prowadzona jest na bazie dokonań sztuki polskiej (promując jej główne prądy, motywy oraz przedstawicieli), dzięki czemu dzieci mogą obcować z kulturą i sztuką polską oraz poznać jej historię. Projekt ten ma na celu przybliżenie dzieciom postaci wielkich Polaków zasłużonych w różnych dziedzinach (artystów, polityków, sportowców), ich największych osiągnięć, ciekawostek z dzieciństwa i pracy. Wszystkie te działania mają na celu zapoznanie, utrwalenie bądź poszerzenie wiedzy o języku polskim, o polskiej kulturze, historii, społeczeństwie polskim oraz środowisku przyrodniczo-geograficznym. Poza tym przedszkole to jest jedyną instytucją w Barcelonie i okolicach, która prowadzi działalność na rzecz dzieci polonijnych, uczy je języka polskiego i wiedzy o Polsce. Projekt skierowany jest do uczniów (ok. 50) od 3 do 6 lat uczęszczających na zajęcia i spotkania w przedszkolu przy Szkole Polskiej w Barcelonie. Większość dzieci urodziła się w Katalonii i pochodzi z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest narodowości polskiej.

Plakat Barcelona plakat 01

Kwota dotacji w latach 2022-2023 roku
24 252,50  (wartość całkowita zadania: 28 503 zł)

Kwota dotacji w 2023 roku
12 126,25 zł  (wartość całkowita zadania: 14 251,50 zł)

Miejsce realizacji zadania
W chwili obecnej przedszkole przy Szkole Polskiej w Barcelonie wynajmuje sale lekcyjne w szkole: La Salle Gràcia Plaça del Nord, 14 Barcelona 08024 Hiszpania

*   *   *

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

 

I. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie

Kwota dotacji
64 700 zł (wartość całkowita zadania: 86 064 zł)
Miejsce realizacji zadania
Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlandia

 

II. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Luksemburgu

Przedszkole Polskie w Luksemburgu ( www.przedszkolaki.lu) to inicjatywa realizowana już od ponad 13 lat przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL www.rodzice.lu ). Zajęcia skierowane są do najmłodszego pokolenia Polaków i jest to jedyny tego typu projekt w regionie. W Przedszkolu Polskim co roku uczy się ponad 50 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na terenach przygranicznych we Francji, Belgii i w Niemczech. Przedszkole Polskie oferuje edukację przedszkolną w języku polskim dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzięki specjalnie opracowanym sobotnim zajęciom edukacyjnym oraz innym wydarzeniom kulturalno-oświatowym dzieci uczą się języka polskiego, poznają polskie obyczaje i tradycje oraz integrują się ze środowiskiem polonijnym. Program przedszkolny przygotowuje najmłodszych do nauki w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu. Istotne jest, aby oferta edukacyjna kierowana do tak młodych osób była atrakcyjna i interesująca oraz dawała przedszkolakom możliwość czerpania przyjemności z nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce, poszerzała horyzonty i budziła ich ciekawość świata.
Celem na rok 2022 jest nie tylko kontynuacja przedsięwzięcia, ale także stałe uatrakcyjnianie i wzbogacanie oferty Przedszkola Polskiego dzięki projektom takim jak wycieczka, wyjście do teatru, konkurs plastyczny itp. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynajmu sali lekcyjnej.
Kwota dotacji
8 992,5 zł (wartość całkowita zadania: 27 892,50 zł)
Miejsce realizacji zadania
Luksemburg, Waldorfschoul, 45 rue de l’Avenir, 1147 Luxembourg

 

 III. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie
Projekt dwuletni 2022-2023

Kwota dotacji w 2022 roku
12 126,25 zł  (wartość całkowita zadania: 14 251,50 zł)
Miejsce realizacji zadania
W chwili obecnej przedszkole przy Szkole Polskiej w Barcelonie wynajmuje sale lekcyjne w szkole: La Salle Gràcia Plaça del Nord, 14 Barcelona 08024 Hiszpania

 IV. Wsparcie dla Przedszkola przy Szkole Polskiej w Castelldefels w Hiszpanii

Przedszkole przy Szkole Polskiej w Castelldefels, to projekt zaadresowany do rodzin, które chciałyby, aby ich pociechy zaczęły swoją przygodę ze Szkolą Polską jak najwcześniej. Przedszkole proponuje zajęcia edukacyjne, podczas których najmłodsze dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne, językowe, ruchowe i artystyczne w języku polskim. Wczesna stymulacja językowa jest jednym z przedszkolnych głównych celów edukacyjnych. Zajęcia mają na celu zapoznawanie się z nowym słownictwem w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla małych dzieci. Śpiewanie piosenek wzmocnionych gestem, eksperymenty sensoryczne, słuchanie i opowiadanie bajek i zajęcia psychoruchowe są bardzo przydatne w tym zakresie. Dotacja przewidziana w tym wniosku ma być przeznaczona na dofinansowanie: wynajmu sali i wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli.
Kwota dotacji
6 861,55 zł (wartość całkowita zadania: 9 161,55 zł zł)
Miejsce realizacji zadania
Przedszkole przy Szkole Polskiej w Castelldefels wynajmuje sale lekcyjne w akademii językowej: Collegi Santo Angel (Colegio Santo Angel) Av. de les Bòbiles, 1, 08850 Gavà, Hiszpania

*

Przegląd działalności naszej Fundacji

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jesteśmy małą, ale prężnie, wytrwale i skutecznie działającą organizacją.
Fundacja zajmuje się wspieraniem ośrodków oświaty polonijnej w głównym ich zadaniu jakim jest nauka języka polskiego. Początkowo specjalizowaliśmy się w dostarczaniu polskiej prasy, książek, podręczników, pomocy szkolnych oraz wyposażaniu szkół w meble, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Wielokrotnie udzielaliśmy szkołom pomocy finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych czy nagrody dla nauczycieli.

Nasza pomoc kierowana była początkowo na Wschód (dawne ZSRR), ale z czasem objęła również kraje Europy Zachodniej (min. Francję, Niemcy, Włochy) jak również kraje odleglejsze: Argentynę, Australię, Brazylię, Stany Zjednoczone czy Japonię. W pierwszym okresie naszej działalności prowadziliśmy trzy wiodące programy:
• Program Bezpłatnej Prenumeraty Prasy dla Środowisk Polskich na Wschodzie;
• Program Zaopatrzenia Szkół w Podręczniki i Pomoce Szkolne,
• Program Uzupełniania Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie.

Do tych działań szybko dołączyły kolejne:
• Promocja języka polskiego na Litwie. Organizacja m.in. Olimpiad języka polskiego i literatury oraz konkursów „Dyktando polskie– mistrz ortografii” (lata 2007-2019);
• Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech – organizacja zakupów i dostarczania pomocy
szkolnych i sprzętu, organizacja szkoleń, wsparcie dla nauczycieli. (lata 2015-2017)
• Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie – dostarczanie pomocy szkolnych i sprzętu; organizacji zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek, wsparcie dla nauczycieli (lata 2015-2019).
• Promocja historii i kultury polskiej w ośrodkach oświaty polskiej na całym świecie.
9 edycji Teczki rocznicowej (2010-2020). Konkursy dla nauczycieli polonijnych na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej „Rodacy Rodakom” (5 edycji w latach 2010, 2011, 2013, 2015 i 2017). 6 edycji konkursów dla uczniów szkół polonijnych: Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce” (2011),
„Mam talent – szukam polskich śladów”(2012), „Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce”
(2013), „Mam talent – opowiem Wam niezwykłą historię (2015), „Mam talent – robię reklamę Polsce (2017), „Mam talent – bawimy się w teatr” (2019).
Wspieramy również kulturę polonijną, a przede wszystkim:
• Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto i realizowane przez ten Teatr spektakle wyjazdowe w Ameryce i Europie. Od 2014 roku projekt nosi nazwę „Rozmowy o polskich losach”. W 2020 roku w trudnym dla Teatru okresie pandemii koronawirusa – dzięki dotacji KPRM – zrealizowano trzy słuchowiska na podstawie sztuk z repertuaru Salonu: „Karolina Lanckorońska”, „Dobry Wieczór Monsieur Chopin” oraz „Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”.
• Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles ( w latach 2010-2019).

W najbardziej pracowitym dla nas 2019 roku – dzięki dotacji Senatu RP – realizowaliśmy
23 projekty w obszarach: Edukacja; Kultura i promocja Polski; Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; Pomoc charytatywna i socjalna o łącznej wartości 1.271.309 PLN.