30 LAT NASZEJ FUNDACJI!!!

15 lutego 1991 roku powołaliśmy do życia Fundację „Oświata Polska za Granicą”. W gronie założycieli byli: Anna Michalska, śp. Tomasz Wełnicki (1957-2011) i Jacek Giebułtowicz.

W tym czasie zrealizowaliśmy dziesiątki projektów. Początkowo specjalizowaliśmy się w dostarczaniu polskiej prasy, książek, podręczników, pomocy szkolnych oraz wyposażaniu szkół w meble, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Wielokrotnie udzielaliśmy szkołom pomocy finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych czy nagrody dla nauczycieli.

Nasza pomoc kierowana była początkowo na Wschód (dawne ZSRR), ale z czasem objęła również kraje Europy Zachodniej (min. Francję, Niemcy, Włochy) jak również kraje odleglejsze: Argentynę, Australię, Brazylię, Stany Zjednoczone czy Japonię. W pierwszym okresie naszej działalności prowadziliśmy trzy wiodące programy:

 • Program Bezpłatnej Prenumeraty Prasy dla Środowisk Polskich na Wschodzie;

 • Program Zaopatrzenia Szkół w Podręczniki i Pomoce Szkolne,

 • Program Uzupełniania Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie.

Do tych działań szybko dołączyły kolejne:

 • Promocja języka polskiego na Litwie. Organizacja m.in. Olimpiad języka polskiego i literatury oraz konkursów „Dyktando polskie– mistrz ortografii” (lata 2007-2019);

 • Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech – organizacja zakupów i dostarczania pomocy szkolnych i sprzętu, organizacja szkoleń, wsparcie dla nauczycieli. (lata 2015-2017)

 • Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie – dostarczanie pomocy szkolnych i sprzętu; organizacji zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek, wsparcie dla nauczycieli (lata 2015-2019).

 • Promocja historii i kultury polskiej w ośrodkach oświaty polskiej na całym świecie.
  9 edycji Teczki rocznicowej (2010-2020). Konkursy dla nauczycieli polonijnych na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej „Rodacy Rodakom” (5 edycji w latach 2010, 2011, 2013, 2015 i 2017). 6 edycji konkursów dla uczniów szkół polonijnych: Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce” (2011), „Mam talent – szukam polskich śladów”(2012), „Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce” (2013), „Mam talent – opowiem Wam niezwykłą historię (2015), „Mam talent – robię reklamę Polsce (2017), „Mam talent – bawimy się w teatr” (2019).

Wspieramy również kulturę polonijną, a przede wszystkim:

 • Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto i realizowane przez ten Teatr spektakle wyjazdowe w Ameryce i Europie. Od 2014 roku projekt nosi nazwę „Rozmowy o polskich losach”. W 2020 roku w trudnym dla Teatru okresie pandemii koronawirusa – dzięki dotacji KPRM – zrealizowano trzy słuchowiska na podstawie sztuk z repertuaru Salonu: „Karolina Lanckorońska”, „Dobry Wieczór Monsieur Chopin” oraz „Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”.

 • Festiwali Filmu Polskiego w Los Angeles (osiem edycji w latach 2010-2019).

Realizujemy również projekty charytatywne

 • Most Solidarności – we współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie: zakup leków i refundację kosztów leczenia szpitalnego i sanatoryjnego dla osób najuboższych, w tym kombatantów; wypłata zapomóg losowych; dopłata do wyjazdów kolonijnych dzieci z ubogich rodzin; dożywianie dzieci w szkołach; zakup pomocy rzeczowej (obuwie i odzież) dla najbardziej potrzebujących;

 • Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie – paczki dla dzieci, osób starszych i ubogich przekazywane w ośrodkach duszpasterskich w Baranowiczach, Grodnie, Kamionce, Nowej Rudzie, Czortkowie, Przemyślanach i Dekanacie Złoczowskim, w Żółkwii oraz w szkółkach języka polskiego mińskiego okręgu konsularnego.

W najbardziej pracowitym dla nas 2019 roku – dzięki dotacji Senatu RP – realizowaliśmy

23 projekty w obszarach: Edukacja; Kultura i promocja Polski; Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; Pomoc charytatywna i socjalna
o łącznej wartości 1.271.309 PLN.