Scenariusze lekcji

Konkursy dla nauczycieli polonijnych na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej „Rodacy Rodakom” (5 edycji w latach 2010, 2011, 2013, 2015 i 2017).

Konkurs „Rodacy Rodakom” 2017

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” ogłasza piątą edycję konkursu „Rodacy Rodakom” dla nauczycieli polskich pracujących za granicą na scenariusz lekcji, warsztatów lub uroczystości szkolnej.

Nauczyciele będą mogli przygotować scenariusz dotyczący aktualnych rocznic (będzie to rok poświęcony m.in. Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Piłsudskiemu, Josephowi Conradowi Korzeniowskiemu czy św. Albertowi Chmielowskiemu), ale też podejmować tematy przekrojowe i interdyscyplinarne (do tego zachęca jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski czy Rok Wisły) Takie ujęcia tematów bardzo dobrze sprawdzają się w warunkach szkoły polonijnej.
Proponujemy trzy obszary tematyczne, nawiązujące do ważnych dla kultury i historii Polski rocznic przypadających w latach 2015-2017:

 1. Wielcy Polacy

 • Jan Paweł II. W 2015 roku wspominaliśmy 10. rocznicę śmierci Papieża, za trzy lata obchodzić będziemy 100. rocznicę Jego urodzin. W tym roku przywołujemy dwa ważne w nauczaniu Jana Pawła II tematy: Obraz Jasnogórski i postać bł. brata Alberta Adama Chmielowskiego. Zachęcamy do pogłębionego zapoznania się z życiem i nauczaniem Papieża-Polaka, by odczytać Jego przesłanie dla współczesnego świata.

 • Marszałek Józef Piłsudski. W 150. rocznicę urodzin Komendanta i Naczelnika Państwa, na rok przed obchodami 100. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości.

 • Tadeusz Kościuszko. W 200. rocznicę śmierci bohatera trzech narodów (temat ważny dla szkół polskich w USA i na Białorusi).

 1. Literatura:

 • Joseph Conrad Korzeniowski. W 160. rocznicę urodzin Polaka, który wszedł na trwałe do kanony literatury powszechnej. 
 • Władysław Stanisław Reymont. W 1150. rocznica urodzin polskiego Noblisty.
 • Bolesław Leśmian. W 80. rocznicę śmierci jednego z najoryginalniejszych polskich poetów XX wieku.

 1. Tematy przekrojowe

 • Bohaterowie polskiej niepodległości. Temat obejmuje dwa wieki naszych dziejów od rozbiorów po odzyskanie wolności w 1989 r.

 • 1050 rocznica Chrztu Polski. Temat daje możliwość szerokiego spojrzenia na historię Polski, jej kulturę i wartości, do których się przez wieki odwołujemy.

 • Rok Wisły. Rzeka-symbol, nieusuwalny składnik polskiej tożsamości narodowej.

Możliwe jest – i oczekiwane – podjęcie innych tematów dotyczących ważnych polskich rocznic. (zob. załącznik ROCZNICE 2017 pod Regulaminem)

Mile widziane będą też scenariusze poświęcone tradycji lokalnej – wkładowi Polaków w historię i kulturę różnych krajów. W dowolnym ujęciu tego tematu pożądana jest szeroka prezentacja historycznych wydarzeń i postaci oraz załączenie bibliografii.

Konsultacji dla nauczycieli w sprawie konkursu udziela doświadczony pedagog mgr Teresa Cwalina pod adresem mailowym: t.cwalina@gmail.com

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja).

 2. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele prowadzący zajęcia w języku polskim w szkołach za granicą.

 3. Lekcje, warsztaty lub akademie, których dotyczą scenariusze, mogą być przeznaczone dla uczniów w dowolnym wieku na poziomie szkoły podstawowej lub średniej.

 4. Liczba scenariuszy składanych przez jednego nauczyciela nie jest ograniczona.

 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne o następującej wartości: I nagroda…. PLN, II nagroda… PLN, III… PLN (kwoty brutto uwzględniają 10% podatek). Wyróżnieniami w konkursie będą książki i wydawnictwa audiowizualny.

 6. Fundacja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 7. Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja scenariuszy i rozesłanie ich do szkół polskich za granicą.

 8. Fundacja nie przewiduje wypłacania honorariów autorskich.

 9. Scenariusze mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową lub mailową pod adresem:

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
fundacja@oswiatapolska.pl

 1. Do scenariusza należ dołączyć:

 • imię i nazwisko nauczyciela, który jest jego autorem i adres szkoły, w której pracuje oraz adres korespondencyjny, jeśli to możliwe, z numerem telefonu (najlepiej komórkowego) i adresem mailowym;

 • oświadczenie następującej treści: „Zgadzam się na publikację scenariusza mojego autorstwa przez „Fundację Oświata Polska za Granicą” – koniecznie z datą wystawienia i własnoręcznym podpisem.

 1. Termin nadsyłania scenariuszy upływa 30 września 2017 r.

 2. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Fundacji „Oświata Polska za Granicą” telefonicznie (telefon stacjonarny: 48 22 6369052, telefon komórkowy: +48 502 473 991) lub mailowo (fundacja@oswiatapolska.pl).

Konsultacje metodyczne: t.cwalina@gmail.com