Projekty realizowane w 2023 roku – dotacje KPRM

Nasza Fundacja realizuje Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023:

  1. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie
    (kwota dotacji 65 000 zł; wartość całkowita zadania: 83 569,40 zł);
  2. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie. Projekt dwuletni 2022-2023
    (kwota dotacji 24 252,50; wartość całkowita zadania: 28 503 zł;
    dotacja na 2023 r. – 12 126,25; wartość zadania w 2023 r. – 14 251,50).