20 projektów naszej Fundacji otrzyma dotacje Senatu RP

 • „Teczkę rocznicową” z konkursem „Mam talent. Bawimy się w teatr”;
 • „Z polszczyzną za pan brat” – organizację Olimpiady i Konkursów Dyktando Polskie na Wileńszczyźnie;
 • Wsparcie dla szkół polskich na Łotwie, we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu i na Zaolziu (w Republice Czeskiej);
 • „Rozmowy o polskich losach” – dofinansowanie spektakli wyjazdowych Teatru Polskiego z Toronto”;
 • „XX Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles”;
 • „Wakacje z Bogiem na Ukrainie”;
 • „Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie”.

Będziemy mogli zrealizować również kilka nowych projektów m.in.:

 • „Oto słowo…” – kursy dla lektorów polskich na Litwie;
 • „Obchody 200. rocznicy urodzin Moniuszki w Wilnie”;
 • Wsparcie projektów kulturalnych Stowarzyszenia VITA w Paryżu;
 • „Wystawa poświęcona mjr Jerzemu Radwankowi w Winsor w Kanadzie”.