Teczka rocznicowa

Teczka rocznicowa 2019”

W ramach projektu Fundacja „Oświata Polska za Granicą” wysyłała do 130 szkół polonijnych w 26 krajach na całym świecie zestaw książek, map, plakatów gier edukacyjnych, multimediów. Idea „Teczki“ (8 edycja projektu) polega na dostarczeniu ośrodkom oświaty polskiej za granicą wartościowych i aktualnych materiałów edukacyjnych dotyczących historii, geografii i kultury Polski. Bogate i różnorodne pakiety z materiałami edukacyjnymi nawiązują do aktualnych rocznic, dostarczają wiedzę i porady metodyczne, a przede wszystkim pomagają w kształtowaniu w uczniach postawy patriotycznej i zainteresowania Macierzą.

W 2019 r. tematami przewodnimi „Teczki” były: 450. rocznica Unii Lubelskiej, 100. rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego, 80. rocznica Września’39, 30. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Materiały edukacyjny poświęcone były ważnym postaciom: Stanisławowi Moniuszce, Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, prof. Zbigniewowi Relidze i Krzysztofowi Komedzie.

Ważną częścią projektu była szósta edycja konkursu „Mam talent”, który odbył się pod hasłem „Bawimy się w teatr”. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali inscenizacje inspirowane ważnymi wydarzeniami historycznymi lub dziełami sztuki polskiej. Większość prezentacji dotyczyła 100 lecia Niepodległej. W konkursie wzięło udział 185 uczniów i 25 nauczycieli ze szkół polonijnych w siedmiu krajach. Wyniki konkursu są opublikowane na stronie internetowej Fundacji www.oswiatapolska.pl.

Listy od odbiorców Teczki Rocznicowej