Sponsorzy i Partnerzy

Główni sponsorzy projektów
realizowanych przez naszą Fundację:

 

Od 2020 roku
W latach 1998 – 2019
W latach 2013-2015
W latach 1991-1999
W latach 1992-1999

Główni partnerzy projektów realizowanych
przez naszą Fundację:

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

Nasza Fundacja od blisko trzydziestu lat wysyła podręczniki i pomoce szkolne do placówek oświaty polonijnej na całym świecie. Zleceniodawcą tych działań były wcześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli, a obecnie jest nim Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto.


Nasza Fundacja stale współpracuje z „Salonem Poezji, Muzyki i Teatru” w Toronto od 1999 r. W latach 1999-2011 rokrocznie uzyskiwaliśmy z Kancelarii Senatu RP dotacje na jego działalność (głównie na realizację spektakli wyjazdowych), a w latach 2011-2012 z Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 2014-2015 spektakle wyjazdowe dofinansowywał MSZ, w 2016-2019 r. ponownie Senat RP. W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa Teatr zawiesił swoją działalność polegającą na organizacji spektakli wyjazdowych w środowiskach polonijnych Ameryki i Europy. Dzięki dotacji KPRMU udało się wykorzystać ten czas przestoju na nagranie w formie słuchowisk spektakli teatru: „Karolina Lanckorońska”, „Promieniowanie – rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”, „Dobry wieczór Monsieur Chopin”. Dzięki naszym staraniom w 2011 i 2012 r. sztuki znajdujące się w repertuarze Salonu zostały przetłumaczone na kilka języków (m.in. angielski, hiszpański i francuski). W zależności od kraju, w którym występuje Teatr, podczas spektakli wyświetlane są symultanicznie tłumaczenia w „miejscowym” języku, dzięki czemu sztuki mogą oglądać także obcokrajowcy.

Polish Film Festival Los Angeles
Osiem edycji Festiwalu Filmu Polskiego w Los Angeles w latach 2010-2019.

Związek Polaków na Litwie

Liczne projekty realizowane w latach 1991-2019. Promocja języka polskiego na Litwie: organizacja m.in. Olimpiad języka polskiego i literatury oraz konkursów „Dyktando polskie– mistrz ortografii”. Promocja sportu – wiele edycji Igrzysk Sportowych Młodzieży Polskiej na Litwie.

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
w Czeskim Cieszynie

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie jest instytucją doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz aktywnej współpracy europejskiej, otwartą na innowacje, dążącą do podkreślenia tożsamości i specyfiki Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Placówka powołana została z dniem 1 stycznia 1995r. przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w Czechach. Jest to jedyna tego typu placówka w Republice Czeskiej. CP od lat współpracuje z naszą Fundacją przy realizacji różnego rodzaju zadań (np. dostarczanie podręczników do szkół na Zaolziu) i projektów (np. „Teczka rocznicowa 2016”). Zrealizowaliśmy m.in 3 edycje projektu typu „wspólna ławka”, polegającego na kilku tygodniowych pobytach uczniów polskich szkół z Zaolzia w szkołach w Polsce, wspólnych lekcjach i działaniach pozalekcyjnymi z polskimi rówieśnikami. W 2020 roku dzięki dotacji KPRM zrealizowaliśmy projekt „Konkursy dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu”.