Konkurs Rodacy Rodakom

 

Wyniki Konkursu „Rodacy Rodakom” 2017

Projekt jest realizowany

dzięki dotacji Senatu RP

Pierwsza Nagroda

Joanna Łydzińska-Boldbaatar (Irlandia)

za cykl zajęć z języka polskiego dla klas V-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum „Nadwiślańskie skarby kultury”.


Nagroda

Blanka Marczewska (Irlandia)

 za realizację przedstawienia szkolnego wg własnego scenariusza
„Prawdziwy bohater – Tadeusz Kościuszko”


Wyróżnienie

 Alicja Lejkowska (Włochy )

za scenariusze lekcji języka polskiego z elementami historii dla uczniów polskich we Włoszech „Z ziemi włoskiej do Polski… Bohaterowie polskiej niepodległości”.

*

Konkursu „Rodacy Rodakom” 2017

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” ogłasza – dla nauczycieli polskich pracujących za granicą – piątą edycję konkursu „Rodacy Rodakom” na scenariusz lekcji, warsztatów lub uroczystości szkolnej.

Nauczyciele będą mogli przygotować scenariusz dotyczący aktualnych rocznic (rok 2017 poświęcony jest m.in. Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Piłsudskiemu, Josephowi Conradowi Korzeniowskiemu, św. Albertowi Chmielowskiemu), ale też podejmować tematy przekrojowe i interdyscyplinarne (do tego zachęca jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski czy Rok Wisły).

Proponujemy trzy obszary tematyczne, nawiązujące do ważnych dla kultury i historii Polski rocznic przypadających w latach 2015-2017.

 1. Wielcy Polacy:

Jan Paweł II

Zachęcamy do pogłębionego zapoznania się z życiem i nauczaniem Papieża-Polaka, by odczytać Jego przesłanie dla współczesnego świata.

W 2015 roku wspominaliśmy 10. rocznicę śmierci Papieża, za trzy lata obchodzić będziemy 100. rocznicę Jego urodzin. W tym roku przywołujemy dwa tematy, ważne w nauczaniu Jana Pawła II: Obraz Jasnogórski i postać św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Marszałek Józef Piłsudski

Uczczenie Komendanta i Naczelnika Państwa ma związek z przypadającą 150. rocznicą Jego urodzin. Na rok przed obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości proponujemy bliższe poznanie tego „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”.

Tadeusz Kościuszko

W 200. rocznicę śmierci bohatera trzech narodów wspominamy „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

(temat ważny dla szkół polskich w USA i na Białorusi).

 1. Ludzie pióra:

Joseph Conrad Korzeniowski

W 160. rocznicę urodzin Polaka, który wszedł na trwałe do kanonu literatury powszechnej.

Władysław Stanisław Reymont

W 150. rocznicę urodzin polskiego noblisty.

Bolesław Leśmian

W 80. rocznicę śmierci jednego z najoryginalniejszych polskich poetów XX wieku.

 1. Tematy przekrojowe:

Bohaterowie polskiej niepodległości

Temat obejmuje dwa wieki naszych dziejów: od rozbiorów po odzyskanie wolności w 1989 r.

1050. rocznica Chrztu Polski

Temat daje możliwość szerokiego spojrzenia na historię Polski, jej kulturę i wartości, do których się przez wieki odwołujemy.

Rok Wisły

Rzeka-symbol, nieusuwalny składnik polskiej tożsamości narodowej.

Możliwe jest – i oczekiwane – podjęcie innych tematów dotyczących ważnych polskich rocznic. (zob. załącznik ROCZNICE 2017 pod Regulaminem)

Mile widziane będą też scenariusze poświęcone tradycji lokalnej – wkładowi Polaków w historię i kulturę różnych krajów. W ujęciu tego tematu pożądana jest szeroka prezentacja historycznych wydarzeń i postaci oraz załączenie bibliografii.

Konsultacji dla nauczycieli w sprawie konkursu udziela doświadczona polonistka i pedagog – mgr Teresa Cwalina pod adresem mailowym: t.cwalina@gmail.com

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja).
 2. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele prowadzący zajęcia w języku polskim w szkołach za granicą.
 3. Lekcje, warsztaty lub akademie, których dotyczą scenariusze, mogą być przeznaczone dla uczniów na poziomie szkoły podstawowej lub średniej, w dowolnym wieku.
 4. Liczba scenariuszy składanych przez jednego nauczyciela nie jest ograniczona.
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne, których wartość podamy w najbliższym czasie. 

Wyróżnieniami w konkursie będą książki i wydawnictwa audiowizualne.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 2. Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja scenariuszy i rozesłanie ich do szkół polskich za granicą.
 3. Fundacja nie przewiduje wypłacania honorariów autorskich.
 4. Scenariusze mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową lub mailową pod adresem:

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

fundacja@oswiatapolska.pl

 1. Do scenariusza należ dołączyć:
 • imię i nazwisko nauczyciela, który jest jego autorem i adres szkoły, w której pracuje oraz adres korespondencyjny, jeśli to możliwe, z numerem telefonu (najlepiej komórkowego) i adresem mailowym;
 • oświadczenie następującej treści: „Zgadzam się na publikację scenariusza mojego autorstwa przez „Fundację Oświata Polska za Granicą” – koniecznie z datą wystawienia i własnoręcznym podpisem.
 1. Termin nadsyłania scenariuszy upływa 30 września 2017 r.
 2. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Fundacji „Oświata Polska za Granicą”: telefonicznie (telefon stacjonarny: 48 22 6369052, telefon komórkowy: +48 502 473 991) lub mailowo (fundacja@oswiatapolska.pl).

Konsultacje metodyczne: t.cwalina@gmail.com

 

Rok 2017 – ważne rocznice historyczne

Styczeń

- 220. rocznica powstania Legionów Polskich we Włoszech: 9 stycznia 1797 r. generał Jan Henryk Dąbrowski podpisał umowę z Republiką Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej. 20 stycznia Dąbrowski wydał odezwę zachęcającą do wstępowania do Legionów.

- Przed 90 laty, 4 stycznia 1927 r. do budowanego portu w Gdyni wszedł statek SS Wilno. Był to pierwsza polska jednostka handlowa wpływająca do nowego polskiego portu i wraz z kilkoma innymi statkami stanowiła zalążek Polskiej Marynarki Handlowej. Dwa dni później w porcie poświęcono bandery SS Wilno i innych jednostek PMH.

- 70 lat temu, 19 stycznia 1947 r. odbyły się sfałszowane przez komunistów wybory do Sejmu Ustawodawczego. W głosowaniu najwięcej głosów zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka.

- 50 lat temu, 8 stycznia 1967 r. w wypadku na wrocławskim Dworcu Głównym zginął Zbigniew Cybulski, uznawany za jednego z najlepszych polskich aktorów.

Luty

- 300 lat temu, 1 lutego 1717 r. pod presją Rosji odbyły się w Warszawie obrady tzw. Sejmu Niemego, na którym ograniczono kontyngent wojsk saskich w Polsce i liczebność polskiej armii oraz potwierdzono wolności szlacheckie.

- 75 rocznica powołania Armii Krajowej: 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego istniejący od 13 listopada 1939 r. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w AK.

Marzec

- 130 lat temu, 22 marca 1887 r. Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie Narodnej Woli. Został skazany na pięcioletnią zsyłkę na Syberię.

- 80 lat temu, 20 marca 1937 r. rozpoczęto budowę miasta i huty Stalowa Wola, jednej z pierwszych inwestycji na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

- 75 lat temu, 20 marca 1942 r. na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się Znak Polski Walczącej.

Kwiecień

- 1020 lat temu, 23 kwietnia 997 r. męczeńską śmierć z rąk pogańskich Prusów poniósł biskup Wojciech. Po kanonizacji w 999 r. został patronem Polski.

- 28 kwietnia 1857 r. urodził się Władysław Biegański, polski lekarz internista, doktor medycyny, logik, filozof, działacz społeczny. W 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci (29 stycznia) Senat ustanowił go patronem roku 2017, aby „oddać należny hołd temu zasłużonemu lekarzowi, który swoje życie poświęcił dobru wspólnemu”.

- 35 lat temu, 12 kwietnia 1982 r. Radio „Solidarność” nadało w Warszawie pierwszą audycję.

- 20 lat temu, 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997.

Maj

- 100 lat temu, 13 maja 1917 r. troje dzieci z wioski w pobliżu miasta Fatima w Portugalii miało doznać objawienia Matki Bożej. Wydarzenia w Fatimie uznawane są za jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w historii XX w.

- 65 lat temu, 3 maja 1952 r. Radio Wolna Europa zainaugurowało nadawanie polskich audycji. Pierwszym dyrektorem polskiej sekcji RWE został Jan Nowak-Jeziorański.

- 40 lat temu, 7 maja 1977 r. funkcjonariusze SB zamordowali krakowskiego studenta i działacza opozycji antykomunistycznej Stanisława Pyjasa.

- 30 lat temu, 9 maja 1987 r. w największej katastrofie lotniczej w historii Polski zginęły 183 osoby. Do wypadku samolotu PLL LOT Ił-62M „Tadeusz Kościuszko” doszło w warszawskim Lesie Kabackim.

Czerwiec

- 1045 lat temu, 24 czerwca 972 r. w bitwie pod Cedynią wojska Mieszka I odniosły zwycięstwo nad wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.

- 570 lat temu, 25 czerwca 1447 r. w katedrze wawelskiej koronowany został Kazimierz Jagiellończyka.

- 580 lat temu, 7 czerwca 1457 r. król Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie na zamek krzyżacki w Malborku, wykupiony od czeskich najemników. Zwycięstwo w wojnie trzynastoletniej i odzyskanie przez Polskę Pomorza Gdańskiego umożliwiło rozpoczęcie wolnej żeglugi na Wiśle a tym samym rozwój handlu pomiędzy Gdańskiem a resztą kraju. Na pamiątkę tego wydarzenia 22 czerwca 2016 Sejm RP przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

- 225 lat temu 22 czerwca 1792 r. król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari dla uczczenia zwycięstwa wojsk polskich w bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami.

- 100 lat temu, 4 czerwca 1917 r. dekretem prezydenta Francji powołana została Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią. Jej ostatnim dowódcą był gen. Józef Haller. W uznaniu jego zasług i dla upamiętnienia tej rocznicy Senat RP ogłosił gen. Hallera patronem roku 2017.

- 70 lat temu, 6 czerwca 1947 r. zmarł prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz. „Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego” – głosi senacka uchwała ustanawiająca go patronem roku 2017.

- 25 lat temu, 4 czerwca 1992 r. Sejm odwołał ze stanowiska premiera Jana Olszewskiego. Dymisja była skutkiem konfliktu politycznego wokół ujawnienia materiałów komunistycznej bezpieki. Wydarzenia tego dnia przeszły do historii jako „nocna zmiana” lub „noc teczek”.

Lipiec

- 445 lat temu, 7 lipca 1572 r. bezpotomnie zmarł Zygmunt August. Jego zgon oznaczał koniec rządów Jagiellonów w Polsce i Litwie.

- 220 lat temu, w lipcu 1797 r. w Lombardii Józef Wybicki napisał tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” nazywanej również „Mazurkiem Dąbrowskiego”.

- 210 lat temu, 7 lipca 1807 Francja zawarła w Tylży traktaty pokojowe z Rosją i Prusami. Na ich mocy z ziem II i III zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Dwa tygodnie później Napoleon nadał nowemu państwu konstytucję.

- 130 lat temu, 26 lipca 1887 r. białostocki okulista Ludwik Zamenhof opublikował pierwszy podręcznik do opracowanego przez siebie języka międzynarodowego esperanto.

- 100 lat temu, 22 lipca 1917 r. w wyniku kryzysu przysięgowego w Legionach Polskich Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu.

- 65 lat temu, 22 lipca 1952 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. stalinowską konstytucję. Wprowadzała oficjalną nazwę PRL.

- 20 lat temu, w pierwszych dniach lipca 1997 r., w rezultacie wielkich opadów deszczu na południu Polski rozpoczęła się tzw. „powódź tysiąclecia”. W jej wyniku zginęło 56 osób, a szkody materialne oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów.

Sierpień

- 360 lat temu, 25 sierpnia 1657 r. skapitulowały wojska szwedzkie okupujące Kraków.

- 245 lat temu 5 sierpnia 1772 r., w Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią, ustalające granice ziem zagrabionych Rzeczypospolitej w wyniku I rozbioru.

- 170 lat temu, 20 sierpnia 1847 r. w Hrubieszowie urodził się jeden z najwybitniejszych pisarzy polskiego pozytywizmu Aleksander Głowacki, znany jak Bolesław Prus.

Wrzesień

- 1050 lat temu, 22 września 967 r. w rozegranej prawdopodobnie na Pomorzu Zachodnim bitwie wojska Mieszka I z saskim banitą Wichmanem i Wolinianami odniosły zwycięstwo, w wyniku którego do państwa polskiego przyłączono Szczecin, Kołobrzeg i Pomorze Gdańskie.

- 8 września 1717 r. w święto Narodzenia Matki Bożej koronami papieskimi koronowany został obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Trzechsetna rocznica tej uroczystości jest okazją do ustanowienia przez Senat roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

- 45 lat temu, 10 września 1972 r. reprezentacja Polski w piłce nożnej pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal turnieju Igrzysk Olimpijskich w Monachium.

Październik

- 500 lat temu, 31 października 1517 r. rozpoczęła się Reformacja. Wittenberski mnich Marcin Luter ogłosił 95 tez przeciwko płatnym odpustom.

- 200 lat temu, 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko. Sejm RP ustanowił z tej okazji rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

- 60 lat temu, 2 października 1957 r. decyzją KC PZPR zawieszony został młodzieżowy tygodnik „Po Prostu” uważany za jeden z symboli odwilży polskiego października 1956 r.

Listopad

- Przed 790 laty, 24 listopada 1227 r. podczas zjazdu książąt w Gąsawie został zamordowany został książę krakowski Leszek Biały.

- 200 lat temu, 13 listopada 1817 r. we Lwowie powstał ufundowany przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Zakład Narodowy im. Ossolińskich, którego zadaniem było gromadzenie księgozbioru i pamiątek narodowych.

- 7 listopada 1917 r. w wyniku bolszewickiego zamachu stanu w Piotrogrodzie obalony został Rząd Tymczasowy. Wydarzenie to uznawane jest za początek tzw. rewolucji październikowej.

Grudzień

- 3 grudnia 1857 r. w Berdyczowie urodził Józef Konrad Korzeniowski znany jako Joseph Conrad. 160. rocznicę urodzin uznawanego za jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii upamiętnia ustanowiony przez Sejm Rok Josepha Conrada.

- Rok 2017 r. w związku ze 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego został ogłoszony Rokiem Piłsudskiego. Przyszły Naczelnik Państwa przyszedł na świat 5 grudnia w rodzinnym majątku w Zułowie na Wileńszczyźnie.

- 90 lat temu, 13 grudnia 1927 r. prezydent RP Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie „o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach”. Decyzja prezydenta ustanawiała nowy, obowiązujący obecnie wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej.

- 95 lat temu, 9 grudnia 1922 r. na pierwszego prezydenta RP w atmosferze gwałtownego sporu politycznego został wybrany Gabriel Narutowicz. Jego zaprzysiężenie miało miejsce dwa dni później. 16 grudnia w warszawskiej Zachęcie prezydent został zamordowany przez niezrównoważonego zwolennika endecji Eligiusza Niewiadomskiego.

Michał Szukała (PAP)

https://dzieje.pl/aktualnosci/rok-2017-wazne-rocznice-historyczne

POPRZEDNIE EDYCJE
Wyniki IV edycji Konkursu
“Rodacy Rodakom” 2015

 

Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

logo_msz

PIERWSZA NAGRODA


Joanna Łydzińska-Boldbaatar (
Polska Szkoła w Galway, Irlandia) za scenariusz cyklu zajęć poświęconych Kantorowi
Lydzinska Boldbaatar PDF

Nagroda za oryginalny i bardzo konsekwentnie przeprowadzony pomysł ZAPOZNANIA uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej z twórczością Tadeusza Kantora.

CZTERY  WYRÓŻNIENIA

1. Marzanna Danek (nauczycielka języka polskiego jako ojczystego w szkołach austriackich Dolnej Austrii i Burgenlandu) za scenariusz „Danuta Nemling – losy Polaków”
Marzanna_Danek PDF

WYRÓŻNIENIE ZA POGŁĘBIANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ ISTOTNEJ DLA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POPRZEZ SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII.

2. Alicja Lejkowska (nauczycielka języka polskiego we Włoszech) za scenariusz cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów polskich uczących się za granicą „MAŁY POWSTANIEC – historia na lekcjach języka polskiego”
Alicja_Lejkowska PDF

Wyróżnienie za kształtowanie tożsamości narodowej poprzez wieloaspektową prezentację Powstania Warszawskiego, jego znaczenia dla historii i kultury polskiej.

3. Ewelina Maćkowiak (Polska Szkoła w Galway, Irlandia) za scenariusz „Spacer po Wadowicach w poszukiwaniu ducha Jana Pawła II i przepisu na papieskie kremówki”
Ewelina_Mackowiak PDF

Wyróżnienie za ciekawe przybliżenie postaci Jana Pawła II – człowieka, kapłana, poety.

4. Natalia Tutygina (Szkoła sobotnia-niedzielna przy KOR PCNK „Jedność” w Krasnodarze, Rosja) za scenariusz „Jan August Małerb. Słynny architekt miasta Jekaterynodar”
Natalia_Tutygina PDF

WYRÓŻNIENIE ZA PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI POPRZEZ ODKRYWANIE I POKAZYWANIE JEJ ŚLADÓW W MIEJSCOWEJ Kulturze.

DODATKOWE  WYRÓŻNIENIA

dla uczniów Polskiej Szkoły w Galway w Irlandii za przygotowanie wystawy „Tadeusz Kantor – w setną rocznicę urodzin artysty” oraz za udział w inscenizacji scen z części 2 „Dziadów” Adama Mickiewicza.

*  *   *

Konkurs „Rodacy Rodakom”

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” ogłasza czwartą edycję konkursu „Rodacy Rodakom” na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej dla nauczycieli polskich pracujących za granicą. Konkurs jest częścią projektu „Teczka rocznicowa 2015”.

Proponujemy trzy obszary tematyczne, nawiązujące do ważnych dla kultury i historii Polski rocznic przypadających w latach 2014-2015:

 1. Wielcy Polacy

 • 2015 Rok Jana Pawła II. W 10. rocznicę śmierci Papieża zachęcamy do pogłębionego zapoznania się z jego życiem i nauczaniem, by odczytać przesłanie Jana Pawła II dla współczesnego świata.

 • 2015 Rok Michała Kleofasa Ogińskiego. W 250. rocznicę urodzin twórcy poloneza „Pożegnanie z Ojczyzną”, obchodzoną jako wspólna rocznica Polski, Litwy i Białorusi, nie tylko chcemy przypomnieć tego wybitnego polskiego kompozytora, ale także zwrócić uwagę na jego zasługi dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 • 2014 Rok Jana Karskiego. Oczekujemy scenariuszy popularyzujących tę wybitną postać – z przedstawieniem bohaterskiej i tragicznej misji w czasie wojny oraz powojennego zaangażowania w sprawę polską (temat ważny dla amerykańskich szkół polonijnych w USA).

 1. II wojna światowa:

 • Sprawa polska w latach 1939-1945, losy Polaków podczas wojny, walka na wszystkich frontach, wyobrażenia o Polsce powojennej i ich realizacja w rzeczywistości pojałtańskiej.

 • Powstanie Warszawski. Temat umożliwia wielostronne opracowanie w ujęciu opisowym i problemowym: genezy i przebiegu Powstania, epizodów walk powstańczych, problemu celowości wybuchu Powstania i jego bilansu.

 • Los polskich Żydów. II wojna jest czasem zagłady narodu żydowskiego, nie da się pominąć tu problemu antysemityzmu, ale także heroicznych postaw tych Polaków, którzy nieśli Żydom ratunek. Inspiracją do prezentacji 1000-letnich dziejów współistnienia dwu narodów na ziemiach polskich może być unikalne na skalę światową Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

 1. 250 lat Teatru Narodowego

Zachęcamy nauczycieli do przygotowywania adaptacji literatury polskiej dla potrzeb teatrzyków szkolnych w różnych grupach wiekowych.

Najlepsze przestawienia (udokumentowane w postaci nagrania wideo) zostaną nagrodzone nie tylko za scenariusz, ale również za realizację i występy uczniów.


Możliwe jest – i oczekiwane – podjęcie innych tematów dotyczących ważnych polskich rocznic. 
(zob. załącznik ROCZNICE 2015 pod Regulaminem)

Mile widziane będą też scenariusze poświęcone tradycji lokalnej – wkładowi Polaków w historię i kulturę różnych krajów. W dowolnym ujęciu tego tematu pożądana jest szeroka prezentacja historycznych wydarzeń i postaci oraz załączenie bibliografii.

Konsultacji dla nauczycieli w sprawie konkursu udziela doświadczony pedagog mgr Teresa Cwalina pod adresem mailowym: t.cwalina@gmail.com

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Oświata Polska za Granicą” (dalej: Fundacja).
 2. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele prowadzący zajęcia w języku polskim w szkołach za granicą.

 3. Lekcje, warsztaty lub akademie, których dotyczą scenariusze, mogą być przeznaczone dla uczniów w dowolnym wieku na poziomie szkoły podstawowej lub średniej.

 4. Liczba scenariuszy składanych przez jednego nauczyciela nie jest ograniczona.

 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne o następującej wartości: I nagroda 4000 PLN, II nagroda 2000 PLN, III 1000 PLN (kwoty brutto uwzględniają 10% podatek). Wyróżnieniami w konkursie będą książki i wydawnictwa audiowizualny.

 6. Fundacja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 7. Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja scenariuszy i rozesłanie ich do szkół polskich za granicą.

 8. Fundacja nie przewiduje wypłacania honorariów autorskich.

 9. Scenariusze mogą być przesyłane do Fundacji drogą pocztową lub mailową pod adresem:

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

fundacja@oswiatapolska.pl

 1. Do scenariusza należ dołączyć:

 • imię i nazwisko nauczyciela, który jest jego autorem i adres szkoły, w której pracuje oraz adres korespondencyjny, jeśli to możliwe, z numerem telefonu (najlepiej komórkowego) i adresem mailowym;

 • oświadczenie następującej treści: „Zgadzam się na publikację scenariusza mojego autorstwa przez „Fundację Oświata Polska za Granicą” – koniecznie z datą wystawienia i własnoręcznym podpisem.

 1. Termin nadsyłania scenariuszy upływa 15 września 2015 r.

 2. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Fundacji „Oświata Polska za Granicą” telefonicznie (telefon stacjonarny: 48 22 6369052, telefon komórkowy: +48 502 473 991) lub mailowo (fundacja@oswiatapolska.pl).

Konsultacje metodyczne: t.cwalina@gmail.com

ROCZNICE 2015

2015 rok przyniesie wiele ważnych dla Polski i Europy rocznic. Mija wtedy m.in. 70 lat od wyzwolenia KL Auschwitz i zakończenia II wojny światowej oraz 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej. To rok, w którym przypada także 35. rocznica Sierpnia’80 i 25. rocznica pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich, które wygrał Lech Wałęsa. W 2015 r. mija też 10 lat od śmierci papieża Jana Pawła II i 5 lat od katastrofy smoleńskiej.

 1. STYCZEŃ:

12 stycznia mija 70 lat od rozpoczęcia zimowej ofensywy Armii Czerwonej z linii Wisły i Narwi w kierunkach zachodnim i północnym. W rezultacie Armia Czerwona zajęła obszar Polski centralnej, a także Prusy Wschodnie oraz Pomorze. 17 stycznia 1. Armia Wojska Polskiego wkroczyła do zrujnowanej Warszawy.

Dwa dni później (19 stycznia) przypada 70. rocznica wydania przez komendanta głównego AK gen. Leopolda Okulickiego rozkazu o rozwiązaniu struktur Armii Krajowej, która uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

W styczniu mija 70. lat od wyzwolenia KL Auschwitz przez Armię Czerwoną. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała też sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 r. żołnierze 100. Lwowskiej Dywizji Piechoty. Wyzwolili ok. 7 tys. więźniów. W walkach zginęło 231 żołnierzy sowieckich.

 1. LUTY:

W lutym przypada 70 rocznica podjęcia przez Krajową Radę Narodową uchwały o odbudowie stolicy (3 lutego). Wojenne straty urbanistyczne Warszawy wynosiły ok. 84 proc., (zabudowa przemysłowa – 90 proc., mieszkalna – 72 proc. i zabytkowa – 90 proc.).

70 lat temu odbyła się również konferencja jałtańska (4-11 lutego), która do dziś pozostaje symbolem zdrady zachodnich sojuszników wobec Polski i ich zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu imperium sowieckiemu. W konferencji udział wzięli Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill.

10 lutego mija 75 lat od pierwszej masowej deportacji 140 tys. Polaków w głąb Związku Sowieckiego, przeprowadzonej przez NKWD. Kolejne deportacje obywateli polskich przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 1940 r. Ostatnią rozpoczęto w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec maja 1941 r. W sumie według danych NKWD w czterech deportacjach zesłano około 330-340 tys. osób.

 1. MARZEC:

W marcu (27-28) przypada 70. rocznica podstępnego aresztowania przez NKWD 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których wywieziono do moskiewskiego więzienia na Łubiance. Oskarżono ich o działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami. W czerwcu 1945 roku Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRS w Moskwie ogłosiło wyrok w ich sprawie. Trzech spośród skazanych w procesie zmarło w sowieckich więzieniach: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, wicepremier i delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na Kraj ze Stronnictwa Narodowego.

 1. KWIECIEŃ:

2 kwietnia mija 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, który uchwałą Sejmu RP został patronem roku 2015. Posłowie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.

100 lat temu 6 kwietnia 1915 roku urodził się Tadeusz Kantor, jeden z najważniejszych twórców i reformatorów XX-wiecznego teatru, malarz, scenograf, aktor, wykładowca krakowskiej ASP. Autor manifestów artystycznych, współzałożyciel Grupy Krakowskiej i założyciel Teatru Cricot 2, jego najgłośniejsze spektakle to „Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”, „Niech sczezną artyści”, „Nigdy tu już nie powrócę”.

10 kwietnia minie 5 lat od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka oraz m.in. przedstawiciele parlamentu, urzędów państwowych, wojska i Rodzin Katyńskich. Polska delegacja leciała do Katynia na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach.

W kwietniu odbędą się uroczystości poświęcone ofiarom Zbrodni Katyńskiej sprzed 75 lat. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz obywateli polskich przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej zapadła na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b). W sumie w jej wyniku zgładzono około 22 tys. osób. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., a więc w czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRS przeprowadzonej przez władze sowieckie.

 1. MAJ:

3 maja przypada 200. rocznica zawarcia traktatów pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią ws. nowego podziału ziem polskich; utworzono Królestwo Polskie związane z Rosją, zależne od Prus Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Rzeczpospolitą Krakowską, która była pod kontrolą trzech zaborców. Traktaty zostały włączone do Aktu Końcowego Kongresu Wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 roku.

Kolejna rocznica przypada 8 maja, w dniu 70 rocznicy kapitulacji III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej w Europie. Historycy różnią się w ocenie znaczenia 8 maja 1945 r. dla Europy i naszego kraju. Według jednych badaczy, koniec wojny w Europie oznaczał przede wszystkim zwycięstwo nad nazizmem i ocalenie narodu polskiego przed biologiczną zagładą. Dla innych, 8 maja jest dniem klęski narodów wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantów pod sowieckie panowanie.

80 lat temu 12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent Ignacy Mościcki mówił: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”.

 1. CZERWIEC:

1 czerwca obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego. Ks. Twardowski jest przedstawicielem współczesnej liryki religijnej, autorem ponad 50 książek – przede wszystkim poezji religijnej, w tym znanego wiersza z wersem „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Przed 75 laty w Palmirach pod Warszawą w ciągu dwóch dni (20-21) Niemcy rozstrzelali 378 więźniów z Pawiaka i Al. Szucha. Była to największa egzekucja w Palmirach, w której zginęli znani działacze społeczni, politycy czy sportowcy. Wśród nich byli: poseł na Sejm Mieczysław Niedziałkowski, marszałek Sejmu Maciej Rataj oraz złoty medalista w biegu na 10 tys. metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. Janusz Kusociński.

18 czerwca obchodzona będzie 200. rocznica przegranej przez Napoleona bitwy pod Waterloo, która oznaczała zmierzch dominacji francuskiej w Europie. Pokonanego wodza osadzono na Wyspie Św. Heleny na Oceanie Atlantyckim. Tam też dożył swych ostatnich dni.

 1. LIPIEC:

W lipcu mija 70 lat od wycofania przez USA i Wielką Brytanię uznania dla rządu RP na uchodźstwie i usankcjonowania działalności Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (5 lipca).

W dniach 10-25 lipca wspominać będziemy ofiary Obławy Augustowskiej przeprowadzonej przed 70 laty przez oddziały NKWD. Jest ona największą niewyjaśnioną zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej. W jej wyniku zatrzymano 2 tys. osób; 600 podejrzewanych o powiązania z AK-owskim podziemiem wywieziono. Ich los do dziś nie jest znany. Przyjmuje się, że zostali wywiezieni w okolice Grodna i zamordowani. Kolejnych 512 osób zostało wywiezionych na tereny Litwy. Również nie wiadomo, co się z nimi stało.

W lipcu przypada 75. rocznica rozpoczęcia Bitwy o Anglię, która trwała do 31 października 1940 roku. Odparcie blisko czteromiesięcznej ofensywy Luftwaffe kosztowało życie 544 brytyjskich i sprzymierzonych lotników, w tym 29 Polaków.

 1. SIERPIEŃ:

W sierpniu minie 35 lat od rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, którego bezpośrednim powodem było żądanie przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. Fala sierpniowych strajków z 1980 r. doprowadziła do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 roku – obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.

15 sierpnia obchodzić będziemy 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

 1. WRZESIEŃ:

We wrześniu przypada 70. rocznica powstania konspiracyjnego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, które w swym szczytowym okresie działania (lata 1945 – 1946) skupiało od 20 do 25 tys. członków. Swe cele formułowało w dokumencie „O wolność obywatela i niezawisłość państwa”. Mówił on m.in. o konieczności zagwarantowania w Polsce wolności słowa, przekonań politycznych i zrzeszania się. Domagał się zaprzestania represji wobec opozycji oraz żołnierzy podziemia. (2 września).

19 września mija 75. lat od wielkiej obławy w Warszawie, podczas której Niemcy aresztowali ponad 2 tys. mężczyzn. Wśród nich znalazł się rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie dał się zatrzymać, aby dotrzeć do KL Auschwitz w celu zebrania informacji na temat obozu i utworzenia w nim organizacji konspiracyjnej.

 1. PAŹDZIERNIK:

9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno i Wileńszczyznę, proklamując utworzenie Litwy Środkowej, która została następnie przyłączona do Polski.  Akcja wojskowa sprzed 95 lat została przeprowadzona na polecenie Józefa Piłsudskiego.

Tego samego dnia przypada 35. rocznica przyznania Czesławowi Miłoszowi literackiej Nagrody Nobla. Odbierając nagrodę Miłosz powiedział: „Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie mało znana w świecie, gdyż jest niemal nieprzetłumaczalna. (…) Jest to rodzaj tajnego bractwa, mającego własne obrzędy obcowania z umarłymi”.

 1. LISTOPAD:

Do wzajemnego przebaczenia win i dialogu wzywał list biskupów polskich do niemieckich wysłany z Rzymu 18 listopada 1965 roku. W tym roku mija 50. rocznica tego wydarzenia. List do Episkopatu Niemiec był jednym z pism wysłanych do 56 krajów z zaproszeniem do uczestnictwa w obchodach 1000-lecia chrztu Polski. Jego ideą było przekazanie informacji o rocznicy początków chrześcijaństwa na polskich terenach oraz związanym z nim millenium państwa i narodu. Pismo zostało wystosowane przez biorących udział w obradach II Soboru Watykańskiego w Rzymie polskich biskupów m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę. Jego pomysłodawcą był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.

185 lat temu w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się powstanie listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku.

 1. GRUDZIEŃ:

9 grudnia 1990 r. odbyła się druga tura pierwszych wyborów prezydenckich. Lecha Wałęsę poparło 74,25 proc. głosujących, natomiast Stanisława Tymińskiego 25,75 proc. Ponad 344 tys. wyborców oddało nieważne głosy.

22 grudnia 1990 r. Lech Wałęsa złożył na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego przysięgę prezydencką. Tego samego dnia na Zamku Królewskim odebrał z rąk ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygnia władzy prezydenckiej II RP.

W grudniu przypada również 600 rocznica urodzin Jana Długosza, autora „Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego”, a także wybitnego polskiego dyplomaty i duchownego; wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka.

Przed 45. laty, w odpowiedzi na podwyżki cen artykułów pierwszej potrzeby, na całe Wybrzeże rozlała się fala strajków, przybierając charakter powstania robotniczego. 17 grudnia 1970 r., w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu dokonanej przez władze komunistyczne – w jej wyniku zginęło 45 osób, a 1 165 odniosło rany.

Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm Rokiem św. Jana Pawła II i Jana Długosza, a także Rokiem Teatru Publicznego z racji 250. rocznicy powstania najstarszego w Polsce Teatru Narodowego w Warszawie.

http://dzieje.pl/aktualnosci/rok-2015-bogaty-w-wazne-rocznice-dla-polski-i-dla-europy

(PAP)

Polskie rocznice pod patronatem UNESCO 2015

 

100. rocznica urodzin Tadeusz Kantora obchodzona w 2015 r.

Tadeusz Kantor (1915-1990), reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztuki, aktor we własnych przedstawieniach, wykładowca krakowskiej ASP. Biografię twórczą Kantor rozpoczął jako malarz, jednak już w czasie wojny organizował w Krakowie konspiracyjne przedstawienia teatralne. W 1955 r. stworzył teatr Cricot 2, który zyskał światową sławę. W 1975 r. przygotował spektakl “Umarła klasa” będący manifestacją jego idei “Teatru Śmierci”. Od tego czasu teatr Kantora oraz cała jego twórczość zostały uznane za fenomen, a kolejne spektakle odbywały światowe tournée. W tym okresie nazywany bywał “najbardziej światowym z polskich artystów i najbardziej polskim z artystów światowych”. Jego twórczość i biografia do dziś stanowią niezwykle istotny punkt odniesienia współczesnego teatru i sztuki oraz źródło inspiracji kolejnych artystów na całym świecie.

200. rocznica śmierci Jana Nepomucena Potockiego

Jan Nepomucen Potocki (1761- 1815), polski pisarz tworzący w języku francuskim, autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Potocki to pierwszy polski archeolog, badacz starożytności słowiańskich. Erudyta zafascynowany nowymi koncepcjami naukowymi, wolnomyśliciel i fantasta, światły umysł wykraczającym poza ramy epoki. Odbył liczne podróże: do Turcji i Egiptu (1784), Holandii (1787), Hiszpanii i Maroka (1791), Dolnej Saksonii (1794) i na Kaukaz (1797-1798). Służył w armii austriackiej, walczył z berberyjskimi piratami na Morzu Śródziemnym. Przygody dokumentował w relacjach – niektóre tłumaczył na polski Julian Ursyn Niemcewicz. Był jednym z pierwszych badaczy historii i archeologii Słowiańszczyzny, swoje odkrycia zawarł w tomach „Recherches sur la Sarmatie” (1789-1792) i w „Histoire primitive”.” Po powrocie do Polski został posłem na Sejm Czteroletni – działaczem obozu reform.

250. rocznica urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego obchodzona w 2015 r., jako wspólna rocznica Polski, Litwy i Białorusi.

Michał Kleofas Ogiński (1765-1833), polski kompozytor i teoretyk muzyki, pamiętnikarz, pisarz polityczny, podskarbi wielki litewski (1793–1796), miecznik wielki litewski, a od 1789 roku, senator rosyjski, członek konfederacji targowickiej, członek konfederacji grodzieńskiej 1793 roku, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej (na Litwie w 1794), konspirator niepodległościowy (po 1795), działacz emigracyjny, mason, kawaler maltański. Komponował polonezy fortepianowe, romanse, pieśni, kadryle, menueta, walce oraz jedną operę pod tytułem „Zélis et Valcour ou Bonaparte au Caire” („Zelis i Valcour, czyli Napoleon w Egipcie” w jednym akcie. Jednakże opera ta nigdy nie doczekała się wystawienia. Jest autorem Listów o muzyce oraz pamiętników „O Polsce i Polakach: od roku 1788 aż do końca roku 1815″ wydanych po francusku jako „Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, deputs 1788 jusqu’a la fin de 1815” w Paryżu w 1827 roku. Dziś najbardziej znany jest jako autor poloneza a-moll Pożegnanie Ojczyzny.

http://www.unesco.pl/630/

*  *   *

 

Wyniki III edycji Konkursu “Rodacy Rodakom”
na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej dla nauczycieli polskich za granicą

 

I NAGRODA
ALICJA LEJKOWSKA
(Sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Istituto Angela D’Errico, Włochy)
– za scenariusz “Chwała zwyciężonym”

II NAGRODA
JOLANTA TYSZKO
(Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty w Genewie, Szwajcaria)
– za scenariusz warsztatów poetyckich poświęconych twórczości Wisławy Szymborskiej

WYRÓŻNIENIA
IZABELA BIELIŃSKA (Polska Społeczna Szkoła Sobotnia we Fredrikstad, Norwegia)
– za scenariusz “Prezentacja dorobku polskiej poetki Wisławy Szymborskiej”

URSZULA SUCHY (Polska Szkoła – Polnische Schule e.V. w Düsseldorfie, Niemcy)
– za scenariusz przedstawienia kabaretowego “Tu Wy i My”

AGATA SZKLANNY (Sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Istituto Angela D’Errico, Włochy)
– za scenariusze “TUWIMLANDIA, czyli kraina wierszy Juliana Tuwima” i “Rapujemy Tuwima”

KATARZYNA ZAMANAKOS (Szkolny Punkt Konsultacyjny w Monachium, Niemcy)
–za scenariusz “Poznajemy twórczość Juliana Tuwima”

WYRÓŻNIENIA SPECJALN
NATALIA TUTYGINA (Krasnodar, Rosja)
– za prostotę i uniwersalność zastosowanych środków w scenariuszu Julian Tuwim “Warzywa”

DANIEL ZATORSKI (Szkoła przy Stowarzyszeniu Polska Klasa w Taszkencie, Uzbekistan)
– za odważne podjęcie trudnego i ważnego tematu w scenariuszu “Wołyń’43. Ocalić pamięć”

Prace laureatów III edycji scenariusze III

Prace laureatów II edycji scenariusze II

Prace laureatów I edycji scenariusze I