Warsztaty historyczne dla nauczycieli polskich w Berlinie

Spotkanie mogło się odbyć dzięki gościnności i pomocy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie.

IMG_1339 IMG_1338 IMG_1340 IMG_1341a

Uczestniczki warsztatów w Berlinie

Podczas pobytu w Berlinie odwiedziliśmy siedzibę Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, instytucji o długiej historii i wielkich zasługach dla niemieckiej Polonii. „Oświata” prowadzi obecnie naukę języka polskiego i wiedzy o Polsce w 11 punktach w Berlinie i Poczdamie. Na te zajęcia uczęszcza 255 uczniów w wieku od 4 do 18 lat.

IMG_1342

Pani Małgorzata Staszak opowiada o funkcjonowaniu berlińskiego Towarzystwa „Oświata”