Projekty realizowane w 2022 roku

Nasza Fundacja realizuje Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022: Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie (kwota dotacji 64 700 zł; wartość całkowita zadania: 86 064 zł); Wsparcie dla Przedszkola Polskiego

Czytaj