Projekty realizowane w 2023 roku dzięki dotacji KPRM

Nasza Fundacja realizuje Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023:

  1. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie (kwota dotacji 65 000 zł; wartość całkowita zadania: 83 569 zł);
  2. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie. Projekt dwuletni 2022-2023