Wysyłka prasy

Wysyłka prasy

Program Bezpłatnej Prenumeraty Prasy dla Środowisk Polskiej na Wschodzie był realizowany w latach 1991-2011.

Obecnie z powodów finansowych kontynuowany jest w ograniczonym zakresie.

Cele programu

• podtrzymywanie oświaty polskiej na Wschodzie. Jest wiele miejsc, gdzie wysyłana przez nas prasa stanowi jedyny materiał edukacyjny, zwłaszcza na Białorusi, w Kazachstanie, Rosji, na Ukrainie i w innych odległych republikach dawnego ZSRR;

• rozwój czytelnictwa na terenach, gdzie są większe skupiska polskie: Litwa, Białoruś, Ukraina, Zaolzie, Rumuńska Bukowina;

• wspieranie inteligencji polskiej w ośrodkach akademickich; zaopatrzenie polskich fakultetów, placówek naukowych i bibliotek;

• podtrzymywanie więzi ze środowiskami polskimi na Wschodzie − w 2011 r., odpowiadając na rosnące potrzeby środowisk nowej emigracji, rozpoczęliśmy wysyłkę prasy dziecięcej i edukacyjnej do szkół polskich w Europie zachodniej.