Bieżące programy

 

 W 2021 roku – dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – realizujemy 3 projekty

logo podstawowe NEW_color_white_01

 

 

 

Wsparcie dla Społecznej Szkoły Polonijnej w Valdemoro

Projekt zakłada: – dofinansowanie przez 9 miesięcy kosztów czynszu za wynajem sal lekcyjnych – dofinansowanie wynagrodzenia i nagród dla 5 nauczycieli uczących w grupach dziecięcych w prężnie działającej szkole szkole społecznej w Valdemoro W szkole jest obecnie 7 klas: 5 klas dziecięcych – 30 uczniów i 2 klasy dla starszej młodzieży i dorosłych – 7 uczniów. Stowarzyszenie Polaca Ambar, przy którym powstała szkoła, pragnie uchronić dzieci od utraty tożsamości narodowej, od zaprzepaszczenia szansy na prawdziwą dwujęzyczność, dać im możliwość dogłębnego poznania kultury kraju, w którym nadal mieszka ich rodzina, z którą zawsze będą związani choćby z racji noszonego nazwiska (dzieci urodzone w Hiszpanii noszą nazwisko matki i ojca jednocześnie). Szkoła jest nie tylko miejscem, w którym uczy się języka i suchej wiedzy encyklopedycznej – to ośrodek krzewiący polskość, w którym dzieci mogą spotkać się w grupie i rozmawiać po polsku z rówieśnikami i nawiązywać przyjaźnie. Jest to ośrodek pomagający rodzicom radzić sobie z dwujęzycznością, z wielokulturowością, oferta edukacyjna jest tylko pretekstem do zrzeszenia wokół wspólnej sprawy ludzi, który raz w tygodniu czują się naprawdę u siebie. Jest inicjatywą, z której są dumni, która budzi entuzjazm i wiele nadziei. Szkoła zajmuje się nie tylko dziećmi, ale również młodzieżą polonijną powyżej 15 roku życia, uczęszczającą na zajęcia dla dorosłych w ramach nauki języka polskiego jako języka obcego (te zajęcia nie dotyczą tego projektu).

Placówka nie ogranicza się tylko do prowadzenia działalności dydaktycznej, uczniowie mają również okazję do poznania Polski oraz jej kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia lekcyjne; np. przedstawienie choinkowe, Andrzejki, Wielkanoc, tłusty czwartek, karnawał.

Od sześciu lat uczniowie i nauczyciele biorą udział w święcie miasta Valdemoro, gdzie z duma prezentują barwy biało-czerwone.

Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie

Projekt przewiduje dofinansowanie działalności przedszkola w Barcelonie w zakresie wynajęcia sal w których odbywają się zajęcia oraz wynagrodzenia dla nauczycieli. Przedszkole przy Szkole Polskiej w Barcelonie, to projekt zaadresowany do rodzin, które chciałyby, aby ich pociechy zaczęły swoją przygodę ze Szkołą Polską jak najwcześniej. Przedszkole proponuje zajęcia edukacyjne, podczas których najmłodsze dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne, językowe, ruchowe i artystyczne w języku polskim.

Projekt skierowany jest do uczniów (ok. 50) od 3 do 6 lat uczęszczających na zajęcia i spotkania w przedszkolu przy Szkole Polskiej w Barcelonie. Większość dzieci urodziła się w Katalonii i pochodzi z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest narodowości polskiej. Adresatami projektu też są rodzice (ok. 45 rodzin), którzy aktywnie uczestniczą w organizacji i działalności przedszkola przy Szkole Polskiej i mają możliwość nawiązywania kontaktów z innymi rodzinami i dalszej integracji w środowisku polonijnym.

Dzieci mogą przysłuchiwać się językowi polskiemu poza kręgiem rodziny, co wpływa na lepszą jego akceptację, poznają jednocześnie historię, ważniejsze daty, sławnych Polaków, zabytki, pomniki. Wszelkie działania edukacyjne mają na celu rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i wzbogacanie słownictwa polskiego. Część zajęć prowadzona jest na bazie dokonań sztuki polskiej (promując jej główne prądy, motywy oraz przedstawicieli), dzięki czemu dzieci mogą obcować z kulturą i sztuką polską oraz poznać jej historię. Projekt ten ma na celu przybliżenie dzieciom postaci wielkich Polaków zasłużonych w różnych dziedzinach (artystów, polityków, sportowców), ich największych osiągnięć, ciekawostek z dzieciństwa i pracy.

Wszystkie te działania mają na celu zapoznanie, utrwalenie bądź poszerzenie wiedzy o języku polskim, o polskiej kulturze, historii, społeczeństwie polskim oraz środowisku przyrodniczo-geograficznym. Poza tym przedszkole to jest jedyną instytucją w Barcelonie i okolicach, która prowadzi działalność na rzecz dzieci polonijnych, uczy je języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie

Celem zadania jest pokrycie kosztów utrzymania Domu Polskiego w Dublinie.

Dom Polski w Dublinie zajmuje zabytkową, XVIII-wieczną kamienicę w prestiżowej dzielnicy Dublina przy 20 Fitzwilliam Place. Jest jedynym tego typu obiektem należącym do Polonii. Od 1987 roku to miejsce spotkań naszych rodaków, ich rodzin oraz irlandzkich przyjaciół pragnących poznać polską kulturę. Dom stanowił centrum polonijne na długo przed otwarciem Ambasady RP w Dublinie. Tu odbywały się lekcje języka polskiego zanim w Irlandii otwarto pierwszą weekendową szkołę polonijną, tu odprawiano msze święte zanim w Dublinie powstała pierwsza polska świątynia. Obecnie budynek jest siedzibą trzech najstarszych, do tej pory działających, polskich organizacji w Irlandii, tj. Towarzystwa Irlandzko- Polskiego (IPS), Polskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego (POSK) i Ogniska Polskiego. Korzystają z niego także inne polonijne organizacje oraz na zasadzie wynajmu okazjonalnego inne podmioty i osoby. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, koncertów, wystaw, wykładów, pokazów i spotkań, które przez te minione lata odbywały się w Domu Polskim. Nie sposób policzyć ilości godzin i dni spędzonych przez wolontariuszy na organizacji tych wydarzeń. Chronologiczny zapis tego co się w Domu Polskim działo można odnaleźć na stronach internetowych IPS oraz POSK, w mediach społecznościowych oraz w wydawanym od 2014 roku Roczniku Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Od ponad 30 lat Ognisko Polskie, jako właściciel i zarządca budynku współfinansuje te wydarzenia, a także zapewnia bezpieczne lokum i zaplecze techniczne. Zarząd Ogniska Polskiego działa na zasadzie pracy społecznej i poświęcenia prywatnego czasu.

 

Wcześniejsze projekty 

I. Oświata

I. 1. Teczka rocznicowa 2020

„Teczka rocznicowa” jest zestawem wartościowych materiałów edukacyjnych dla ośrodków oświaty polonijnej (szkół, bibliotek, szkółek przy parafiach) pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Zawiera poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy). Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych (plakatów, portretów i fotogramów), które obok treści edukacyjnych i patriotycznych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Przykładowo w 2014 roku opublikowaliśmy dla potrzeb Teczki reprinty oryginalnych plakatów z Powstania Warszawskiego; w 2015 – oryginalne plakaty z wojny polsko-bolszewickiej, a w 2016 roku dużą „mapę młodego odkrywcy” – do kolorowania dla dzieci na zajęciach lekcyjnych. W 2017 roku taką ozdobą był bogato ilustrowany Kalendarz IPN na Rok Niepodległości. W 2018 r. roku dołączyliśmy do Teczki elementy dekoracji patriotycznych (np.flagi, godła, wstążki, chorągiewki i kotyliony). W 2019 roku dołączyliśmy do Teczki cały zestaw plansz edukacyjnych poświęconych m.in. polskim symbolom , Unii lubelskiej i Gustawowi Herling-Grudzińskiemu.

Nasza Fundacja uzyskała prawo korzystania dla potrzeb tego Projektu z loga „Niepodległa”, dlatego zależy nam, żeby temat 100 lecia niepodległości kontynuować także w roku 2020.

Rok 2020 przynosi również kolejne ważne jubileusze, przede wszystkim 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły (Rok św. Jana Pawła II) oraz 100. rocznica Cudu nad Wisłą.

Wypełniając formularz zgłoszenia do projektu „Teczka rocznicowa” szkoły mogą zgłosić zapotrzebowanie na materiały edukacyjne dotyczące konkretnym potrzeb. Na podstawie tych informacji staramy się w miarę możliwości spełniać te indywidualne prośby.

Teczkę wyślemy do 130 ośrodków oświaty polskiej na całym świecie jesienią 2020 r.

Projekt funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne. Realizując ten Projekt będziemy kontynuować współpracę m.in. z Biurem Edukacji Narodowej IPN, Muzeum Historii Polski i Muzeum Niepodległości.

I. 2. Wsparcie dla Społecznej Szkoły Polonijnej w Valdemoro

Stowarzyszenie Polaca Ambar, przy którym powstała szkoła, pragnie uchronić dzieci od utraty tożsamości narodowej, od zaprzepaszczenia szansy na prawdziwą dwujęzyczność, dać im możliwość dogłębnego poznania kultury kraju, w którym nadal mieszka ich rodzina, z którą zawsze będą związani choćby z racji noszonego nazwiska (dzieci urodzone w Hiszpanii noszą nazwisko matki i ojca jednocześnie). Szkoła jest nie tylko miejscem, w którym uczy się języka i suchej wiedzy encyklopedycznej – to ośrodek krzewiący polskość, w którym dzieci mogą spotkać się w grupie i rozmawiać po polsku z rówieśnikami i nawiązywać przyjaźnie. Jest to ośrodek pomagający rodzicom radzić sobie z dwujęzycznością, z wielokulturowością, oferta edukacyjna jest tylko pretekstem do zrzeszenia wokół wspólnej sprawy ludzi, który raz w tygodniu czują się naprawdę u siebie. Jest inicjatywą, z której są dumni, która budzi entuzjazm i wiele nadziei. Szkoła zajmuje się nie tylko dziećmi, ale również młodzieżą polonijną powyżej 15 roku życia, uczęszczającą na zajęcia dla dorosłych w ramach nauki języka polskiego jako języka obcego (te zajęcia nie dotyczą tego projektu).

Placówka nie ogranicza się tylko do prowadzenia działalności dydaktycznej, uczniowie mają również okazję do poznania Polski oraz jej kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia lekcyjne; np. przedstawienie choinkowe, Andrzejki, Wielkanoc, tłusty czwartek, karnawał.

Od czterech lat uczniowie i nauczyciele biorą udział w święcie miasta Valdemoro, gdzie z duma prezentują barwy biało-czerwone.

I. 3. Wsparcie działalności przedszkola przy Szkole Polskiej w Barcelonie

Przedszkole przy Szkole Polskiej w Barcelonie, to projekt zaadresowany do rodzin, które chciałyby, aby ich pociechy zaczęły swoją przygodę ze Szkolą Polską jak najwcześniej. Przedszkole proponuje zajęcia edukacyjne, podczas których najmłodsze dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne, językowe, ruchowe i artystyczne w języku polskim.

1. 4. Konkursy dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu

Projekt przewiduje sfinansowanie grafiki dyplomów oraz zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów, których organizatorami są czasopisma edukacyjne „Jutrzenka” i „Ogniwo wydawane przez Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Uczestnicy konkursów otrzymują dyplomy oraz drobne upominki, laureaci zaś dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek i gier edukacyjnych.

W konkursach biorą udział uczniowie polskich szkół na Zaolziu. Cieszą się one wielką popularnością, corocznie bierze w nich udział ok. 1700 uczniów z różnych poziomów kształcenia.

II. Kultura, działalność polonijna

II. 1.  Rozmowy o polskich losach . Nagranie spektakli Teatru Polskiego w Toronto

Celem projektu jest stworzenie spektakli teatralnych w postaci słuchowisk radiowych oraz ich udostępnienie on line na stronach Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto .

1. „Karolina Lanckorońska”. To nowa sztuka autorstwa stałego dramaturga Teatru, Kazimierza Brauna, kontynuacja cyklu Wielkie Polki Emigrantki, napisana na podstanie autobiograficznej książki „Wspomnienia wojenne”.

2. „Promieniowanie – rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”. Sztuka Kazimierza Brauna stanowi niezwykle cenną pozycje w repertuarze Teatru umożliwiająca bliższe poznanie kart naukowych, osobistych i patriotycznych wielkiej Noblistki.

3. „Dobry wieczor Monsieur Chopin”. Przedstawienie poetycko muzyczne realizowane w 210 rocznica urodzin Fryderyka Chopina.

II. 2. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie

Celem zadania jest pokrycie kosztów utrzymania Domu Polskiego w Dublinie.

Dom Polski w Dublinie zajmuje zabytkową, XVIII-wieczną kamienicę w prestiżowej dzielnicy Dublina przy 20 Fitzwilliam Place. Jest jedynym tego typu obiektem należącym do Polonii. Od 1987 roku to miejsce spotkań naszych rodaków, ich rodzin oraz irlandzkich przyjaciół pragnących poznać polską kulturę. Dom stanowił centrum polonijne na długo przed otwarciem Ambasady RP w Dublinie. Tu odbywały się lekcje języka polskiego zanim w Irlandii otwarto pierwszą weekendową szkołę polonijną, tu odprawiano msze święte zanim w Dublinie powstała pierwsza polska świątynia. Obecnie budynek jest siedzibą trzech najstarszych, do tej pory działających, polskich organizacji w Irlandii, tj. Towarzystwa Irlandzko- Polskiego (IPS), Polskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego (POSK) i Ogniska Polskiego. Korzystają z niego także inne polonijne organizacje oraz na zasadzie wynajmu okazjonalnego inne podmioty i osoby. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, koncertów, wystaw, wykładów, pokazów i spotkań, które przez te minione lata odbywały się w Domu Polskim. Nie sposób policzyć ilości godzin i dni spędzonych przez wolontariuszy na organizacji tych wydarzeń. Chronologiczny zapis tego co się w Domu Polskim działo można odnaleźć na stronach internetowych IPS oraz POSK, w mediach społecznościowych oraz w wydawanym od 2014 roku Roczniku Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Od ponad 30 lat Ognisko Polskie, jako właściciel i zarządca budynku współfinansuje te wydarzenia, a także zapewnia bezpieczne lokum i zaplecze techniczne. Zarząd Ogniska Polskiego działa na zasadzie pracy społecznej i poświęcenia prywatnego czasu.

 

logosenat

W 2019 roku – dzięki dotacji Senatu RP –
realizujemy 20 projektów

Wybrane projekty:

I. Oświata

I. 1. Teczka rocznicowa 2019

 Idea „Teczki“ (8 edycja projektu) polega na dostarczeniu ośrodkom oświaty polskiej za granicą wartościowych i aktualnych materiałów edukacyjnych dotyczących historii, geografii i kultury Polski.  Bogate i różnorodne pakiety z materiałami edukacyjnymi, które nawiązywać będą do tej rocznicy, mające dostarczać wiedzy i porad metodycznych, a przede wszystkim pomagać w kształtowaniu w uczniach zainteresowania Macierzą i postawy patriotycznej
W 2019 r. projektowi towarzyszy konkurs dla uczniów szkół polonijnych Mam Talent. Bawimy się w teatr.

I. 2. Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Łotwie

Projekt jest kontynuacją  pracy prowadzonej przez naszą Fundację na rzecz szkolnictwa polskiego na Łotwie w latach 2015-2018 roku. W 2018 roku planujemy objąć opieką dwie polskie placówki w południowo-wschodnim obszarze tego kraju zwanym Łatgalią.  Łatgalia to historyczne Inflanty Polskie, region Łotwy do dziś jeszcze zamieszkały przez liczną mniejszość polską, bardzo związany z naszą kulturą i  wymagający dużo większego zainteresowania ze strony Polski.
W ramach tegorocznego projektu pomoc otrzymają dwie placówki: Polska Szkoła Podstawowa im. hr. Platerów Krasławiu i Szkółka Sobotnia przy oddziale Związku Polaków na Łotwie w Jekabpils.
Placówki te muszą być wspierane, aby przetrwać w bardzo trudnych warunkach społecznych: niżu demograficznego, wyludniania się prowincji i coraz silniejszych wpływów rosyjskich we wschodnich obszarach Łotwy.

I. 3. Wsparcie dla Społecznej Szkoły Polonijnej w Valdemoro

Projekt przewiduje dofinansowanie działalności społecznej  Szkoły Polonijnej   w Valdemoro w Hiszpanii w postaci:
1. dofinansowania bieżącej działalności (czynszu, materiałów edukacyjnych i wyposażenia uzupełniającego)
2. dofinansowania organizacji wydarzeń szkolnych i uczestnictwa dzieci w konkursach wyjazdowych
3. częściowego sfinansowania wynagrodzenia i szkoleń dla nauczycieli
Szkołę w Valdemoro prowadzi Stowarzyszenie non profit Asociación Polaca Ambar. Do szkoły uczęszczają dzieci Polaków mieszkających w Hiszpanii (południe Wspólnoty Madrytu i północ Kastylii la Manczy) ucząc się języka polskiego, geografii i historii oraz wiedzy o Polsce.

I. 4. Wsparcie działalności przedszkola przy Szkole Polskiej w Barcelonie

Projekt przewiduje dofinansowanie działalności przedszkola przy Szkole Polskiej w Barcelonie – wynajęcie sal, zakup pomocy metodycznych i wyposażenia uzupełniającego, a także wynagrodzenia i szkoleń dla nauczycieli oraz organizacji spotkań świątecznych.
Przedszkole  to projekt zaadresowany do rodzin, które chciałyby, aby ich pociechy zaczęły swoją przygodę ze Szkołą Polską po ukończeniu 3 roku życia. Przedszkole proponuje zajęcia edukacyjne, podczas których  dzieci w towarzystwie rodziców i opiekunów, będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne, językowe, ruchowe i artystyczne w języku polskim.

I. 5. Wakacje z Bogiem na Ukrainie 2019

Projekt przewiduje dofinansowanie 14 dniowego obóz dla dzieci i młodzieży polskiej „Wakacje z Bogiem”  organizowanego przez Parafię pw. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.  Zakwaterowanie i opiekę wychowawców zapewnia parafia. Uczestnicy obozu rekrutowani są ze środowiska polskiego z rejonu Przemyślan w obwodzie lwowskim; będą to przede wszystkim dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, osieroconych i patologicznych.
Obóz ma charakter stacjonarny, ale co kilka dni planowane są  wyprawy do pobliskich wiosek – miejsc zamieszkania uczestników kolonii. Tam przewidziane są biwaki i wieczorne ogniska „integracyjne”, na które zapraszani są mieszkańcy tych wiosek.
Podczas dni deszczowych zajęcia są przenoszone do salek w Domu Parafialnym, lub świetlicy.
W programie obozu będą: zajęcia „Ziemia  – mój dom”, konkursy, turnieje sportowe, wycieczki autokarowe do Lwowa i pobliskich zamków.
Dzięki udziałowi w projekcie wolontariuszy-studentów z Polski dzieci uczestniczące w obozie będą na co dzień doskonalić znajomość języka polskiego.
W związku z tym, że obóz prowadzą Salezjanie, dzieci i młodzież spędzą ten czas w duchu religijnym opartym na zasadach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko.

1. 6. Z Polską i polszczyzną na co dzień

Dofinansujemy organizację dwóch konkursów języka polskiego na Wileńszczyźne: Dyktanda Polskiego – Mistrz Ortografii i Republikańskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury (dla uczniów polskich szkół średnich) .
Promocja  wiedzy o Polsce i języku polskim na Litwie jest stale niezbędna, zwłaszcza wobec niechętnego nastawienia władz litewskich do szkolnictwa dla mniejszości polskiej w tym kraju. Proponowane w Projekcie konkursy  bardzo dobrze służą powyższemu celowi.

1. 7. Polska-Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński – nasza mała Ojczyzna

Projekt przewiduje zorganizowanie 10 dojazdowych  turnusów edukacyjno-integracyjnych dla 200 uczniów z 10 polskich szkół podstawowych w Czechach na Zaolziu.
Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych wraz ze swoimi rówieśnikami z Polski na terenie wybranych placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe) w wybranych miastach i gminach polskiej części Śląska Cieszyńskiego (np. Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Cieszyn i inne).

 II. Kultura, sport, działalność polonijna

II. 1.  Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto w 2019 roku

Projekt przewiduje dofinansowanie kosztów podróży, obsługi technicznej przedstawień i diet artystów w czasie spektakli wyjazdowych „Salonu Poezji, Muzyki i Teatru”. Ten polski teatr z Toronto od 26 lat kontynuuje swoją piękną i ważną dla kultury polskiej misję.  W 2019 roku  po raz kolejny zaplanował  trasę wyjazdów z kameralnymi spektaklami do ośrodków polonijnych Ameryki Północnej i Europy. Spektakle grane przez  Teatr składają hołd słynnym Polakom-emigrantom: Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderykowi Chopinowi,  Poli Negri, Tamarze Łempickiej, a także popularyzują twórczość znakomitego poety Zbigniewa Herberta.
Można przewidywać, że tak jak w ubiegłych latach, występy „Salonu” spotkają się ze znakomitym przyjęciem i będą prawdziwym świętem polskiej kultury.

II. 2.  XX Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles

Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles jest cyklicznym wydarzeniem kulturalno-społecznym, organizowanym w tym samym terminie i partnerstwie od wielu lat. Przez ten czas udało się festiwalowi osiągnąć status  jednej z największych polskich imprez tego typu organizowanych w USA.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju.  Wśród prezentowanych filmów znajdą się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą w Los Angeles  o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej.

II. 3. Zajęcia taneczne dla dzieci polskich w Luksemburgu

Projekt przewiduje dofinansowanie wynagrodzenia dla nauczyciela tańca, zakup sprzętu grającego oraz strojów ludowych dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL)
Zajęcia taneczne dla dzieci na bazie polskich tańców ludowych to inicjatywa realizowana już od 3 lat, skierowana do najmłodszego pokolenia Polaków mieszkających w Luksemburgu oraz w regionach przygranicznych w krajach sąsiadujących. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci w wieku 6-10 lat poznają najważniejsze tańce polskie (krakowiak, polonez, tańce góralskie), a także najpopularniejsze pieśni i przyśpiewki ludowe. Poprzez taniec i śpiew dzieci mogą uczestniczyć w kulturze narodowej i rozwijać poczucie polskości, a także z dumą reprezentować Polskę podczas występów. Celem na 2018 r. jest rozwijanie tego projektu poprzez docieranie do coraz szerszego grona rodzin polskiego pochodzenia, ale przede wszystkim podnoszenie walorów artystycznych prezentowanych tańców poprzez oferowanie dzieciom możliwość nauki kolejnych tańców i zakup nowych strojów ludowych, które będą prezentowane Polakom i obcokrajowcom w Luksemburgu podczas imprez i uroczystości okolicznościowych.

II. 4. Turnieje sportowe młodzieży polskiej na Litwie

Projekt jest kontynuacją działań naszej Fundacji wzmacniających pozycję polskiej mniejszości na Litwie  przez propagowanie i organizowanie aktywności sportowej. Zakłada zorganizowanie rozgrywek polskich drużyn w siatkówce, koszykówce i piłce nożnej oraz zawody sportowe dla młodzieży polskiej, które odbędą się we wrześniu 2019 r. w Niemenczynie.
Partnerem naszej Fundacji w realizacji tych działań jest Gimnazjum Polskie w Zujunach.

II. 5. Rodzinne zawody narciarskie – Sljeme 2019

„Polish Family Cup” to coroczne zawody narciarskie dla polskich rodzin w Chorwacji, które zostaną zorganizowane w lutym 2019 roku na zagrzebskiej górze Sljeme. W tej imprezie sportowej wystąpią trzypokoleniowe reprezentacje złożone z dziadków, rodziców i dzieci.
Polskie Towarzystwo Oświatowe w Zagrzebiu, które jest organizatorem zawodów spodziewa się dużej frekwencji, a przy okazji dobrej, aktywnej zabawy, chce lepiej zintegrować środowisko polonijne i zachęcić rodziców do wysyłania dzieci do Polskiej Szkoły w Zagrzebiu.

II. 6. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie

Dom Polski w Dublinie zajmuje dużą XVII wieczną kamienice przy 20 Fitzwilliam Place. Nieprzerwanie od 30 lat jest to miejsce spotkań naszych rodaków, ich rodzin oraz naszych irlandzkich i polskich przyjaciół. Z Domu korzystają także liczne polskie i polonijne organizacje. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, koncerty, wystawy, wykłady, pokazy i spotkania, które przez te minione lata zostały przeprowadzone. Ognisko Polskie, jako właściciel i zarządca budynku współfinansowało te wydarzenia a także zapewniało bezpieczne lokum i zaplecze techniczne.

III. Pomoc charytatywna

III. 1. Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie

Program charytatywny, który nasza Fundacja prowadzi od 2003 rok skierowany jest do środowisk polskich na Białorusi i Ukrainie. Tradycyjnie pomoc będzie  rozprowadzana w okresie Bożego Narodzenia  2019 w parafiach  podczas spotkań opłatkowych i wieczorów kolędowych, w postaci bardzo oczekiwanych przez naszych Rodaków paczek świątecznych. W tym samym okresie wolontariusze będą dostarczać paczki osobom starszym i chorym, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach zorganizowanych przez parafie.
Oprócz artykułów żywnościowych i higienicznych paczki zawierać będą artykuły szkolne, materiały edukacyjne, odzież i buty przeznaczone dla  dzieci i młodzieży z ubogich polskich rodzin.
Pomoc otrzyma 7 ośrodków duszpasterskich na Białorusi (w Baranowiczach, Grodnie, Nowej Rudzie i Mińsku) i  15 na Ukrainie ( w Busku, Bóbrce, Brodach, Chlebowicach, Czortkowie, Dunajowie, Glinianach, Kurowicach, Łopatyniu,  Mitulinie, Pletenicach, Przemyślanach, Uniowie, Złoczowie oraz  w Żółkwi).

W 2017-2018 roku – dzięki dotacji Senatu RP
zrealizowaliśmy następujące projekty:

I. Zułów – miejsce pamięci narodowej

01 Dąb w miejscu urodzin Marszałka Piłsudskiego

Dzięki Projektowi „Zułów – miejsce pamięci narodowej” wykonane zostały istotne prace porządkowe (rozdrobnienie i wywóz gruzu po zabudowaniach kołchozowych, wyrównanie terenu) i rekonstrukcyjne (tworzenie alei, zabezpieczenie zabytkowej piwnicy i inn.).

Zułów to miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego. Były majątkiem Józefa Wincentego Piłsudskiego oraz Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Leży na Litwie w odległości 60 km od Wilna, w rejonie święciańskim. Przed rokiem 1939 staraniem rezerwistów, legionistów Piłsudskiego w Zułowie rozpoczęto budowę „Rezerwatu pamięci narodowej”. Jego szczegółowy projekt stworzył wybitny architekt Romuald Gutt. W październiku 1937 r. w miejscu kolebki Naczelnika Państwa Polskiego zasadzono dąb, który mimo dziejów powojennych przetrwał do dziś. Po II wojnie w miejscu byłego dworu władze sowieckie wybudowały fermy kołchozowe.

Od 10 lat staraniem Związku Polaków na Litwie, w oparciu o przedwojenny projekt Romualda Gutta, powstaje w Zułowie Aleja Pamięci Narodowej z dębów piramidalnych, przy których wmurowywane są stele upamiętniające najważniejsze dla naszego Narodu wydarzenia oraz najbardziej zasłużone dla Polski postaci.

Trzy razy do roku – podczas Świąt Majowych, Dnia Wojska Polskiego oraz 5 grudnia (urodziny Marszałka) w Alei Pamięci Narodowej przy tych dębach i stelach są zapalane znicze. Zułów stał się miejscem wielu imprez organizowanych dla młodzieży polskiej na Litwie i celem wycieczek Rodaków z Macierzy i całego świata.

02 Tablica pamiątkowa przy dębie

03 Aleja ze stelami i dębami pamięci35


 

 


II. Kanada 150

W 2017 roku Kanada obchodziła 150 rocznicę powstania. Polonia kanadyjska włączyła się w te uroczystości poprzez stworzenie cyklu wystaw pokazujących Jej wkład w 150-lecie Kanady.

Specjalnie dla potrzeb tego projektu powstało sześć wystaw: „C. S. Gzowski”, „Członkowie Parlamentu”, „Obóz Camp-Niagara”, „Skarby Wawelu”, „Chopin” i „Jan Paweł II”.

Obrazują one wkład wybitnych Kanadyjczyków polskiego w budowę Kanady; wdzięczność Narodu polskiego za stworzenie na terenie Kanady podczas pierwszej i drugiej wojny światowej obozów szkolących żołnierzy oraz za bezpieczne przechowywanie Skarbów Wawelskich w czasie drugiej wojny światowej. Wystawy dały okazję do równoczesnej promocji wkładu najwybitniejszych obywateli polskich dla świata, w tym dla Kanady. Pokazy wystaw są udokumentowane w mediach potwierdzających bardzo dobre rezultaty w budowie wizerunku Polonii i promocji Polski i jej dziedzictwa w Kanadzie.

Projektem ze strony kanadyjskiej Polonii kierował Jerzy Barycki, prezes Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor.

CANADA 150 Visual Concept FINAL (pdf)

Gzowski FINAL (pdf)

Kierzkowski FINAL (pdf)

5 NOTL Camp WWI FINAL (pdf)

MPs of Polish Heritage FINAL (pdf)

Wawel Treasures WWII FINAL (pdf)

CHOPIN FINAL (pdf)

JP II FINAL (pdf)

 

III. Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie

Projekt w możliwie najszerszym stopniu uwzględniał potrzeby wszystkich polskich placówek oświatowych w Łatgalii (kraina we wschodniej Łotwie, historyczne Inflanty Polskie). Uczestniczą w nim gimnazja polskie w Daugavpils i Rēzekne, szkoła podstawowa w Krasławie, szkółka niedzielna w Jekabpils i przedszkole w Daugavpils.

Placówki te wobec trudnych wyzwań chwili obecnej (niżu demograficznego, wyludniania się prowincji i coraz silniejszych wpływów rosyjskich) muszą uatrakcyjniać swoja ofertę edukacyjną, modernizować bazę sprzętową i doskonalić kwalifikacje nauczycieli. W segmencie projektu obejmującym bieżące potrzeby szkół polskich na Łotwie dofinansowaliśmy koszty utrzymania budynku szkoły w Krasławie, drobne remonty w szkole w Rezekne i przedszkolu , wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych (Daugavpils, Rezekne, przedszkole) oraz zakup materiałów edukacyjnych (przedszkole) i książek do biblioteki (Daugavpils).

W ramach drugiego segmentu projektu sfinansowaliśmy dwie wymiany międzyszkolne dla dzieci z Krasławy i Rezekne (ze szkołami w Redzie i Częstochowie), wycieczkę do Centrum Edukacyjnego AHA, ( Rezekne), a także konkursy języka polskiego i plastyczny w gimnazjum w Dyneburgu i konkurs recytatorski w gimnazjum w Rezekne.

WP_20160901_10_52_41_Pro

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum Polskim im. Stefana Batorego w Rezekne. Na pierwszym planie dyrektor szkoły Walentyna Szydłowska

Klasa w Gimnazjum Polskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daugavpils  (Dyneburgu) z tablicą multimedialną zakupioną w ramach naszego projektu

Klasa w Gimnazjum Polskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daugavpils (Dyneburgu) z tablicą multimedialną zakupioną w ramach naszego projektu

Młodzież z Krasławia i Redy przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wymiana młodzieży organizowana w ramach naszego projektu.

Młodzież z Krasławia i Redy przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wymiana młodzieży organizowana w ramach naszego projektu.

O tym, jak Polska i Polacy są silnie wrośnięci w dawną i najnowszą historię Łotwy świadczą patroni tych szkół: Stefan Batory, hrabiowski ród Platerów, marszałek Józef Piłsudski czy Jan Plater Gajewski.

Polska ma bardzo dobrą markę na Łotwie, a placówki edukacyjne, przed którymi wiszą nasze flagi, są naszą wizytówką, więc wymagają naszego wsparcia.


IV. Teczka rocznicowa 2017

Szósta edycja bardzo cenionego przez nauczycieli i uczniów szkół polonijnych projektu „Teczka rocznicowa“. Idea „Teczki“ polega na dostarczeniu ośrodkom oświaty polskiej za granicą wartościowych i aktualnych materiałów edukacyjnych dotyczących historii, geografii i kultury Polski.

W 2017 r. tematami przewodnimi były ogłoszone przez Sejm RP jubileusze: Tadeusza Kościuszki, św. Brata Alberta i rzeki Wisły. Zapowiedzią i przygotowaniem do wielkich obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości był rozesłany do naszych odbiorców rocznicowy Kalendarz-Wystawa 2018 (opracowany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN i Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Bogate i różnorodnej pakiety z materiałami edukacyjnymi, które nawiązywały  do jubileuszy, dostarczają wiedzy i porad metodycznych, a przede wszystkim pomagają w kształtowaniu w uczniach zainteresowania Macierzą i postawy patriotycznej zostały wysłane do 200 szkół polonijnych w dwóch transzach: pierwsza we wrześniu, druga w grudniu 2017.

Zajęcia z wykorzystanie pomocy edukacyjnych z Teczki rocznicowej 2017 w Szkole Polskiej w Bergen w Norwegii

Zajęcia z wykorzystanie pomocy edukacyjnych z Teczki rocznicowej 2017 w Szkole Polskiej w Bergen w Norwegii

Krasław szkoła 04

oraz w Polskiej Szkole Podstawowej w Krasławiu na Łotwie


V. Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto

Teatr jeździ ze swymi spektaklami po całym świecie na zaproszenie organizacji polonijnych i instytucji polskich na obczyźnie.

Służy temu bardzo przemyślany profil teatru:

  • spektakle mają charakter bardzo kameralny: obsadę tworzą najczęściej dwie profesjonalne aktorki; obsługą techniczną spektakli zajmuje się jedna osoba; scenografia, oświetlenie i panel do wyświetlania napisów w języku obcym są łatwe w pakowaniu i w transporcie i nie wymagają dużych opłat frachtowych;

  • sztuki, których autorem jest znany teatrolog Kazimierz Braun, poświęcone są wybitnym Polakom, którzy zasłynęli w różnych dziedzinach, ale wspólnym wyznacznikiem ich losu była konieczność życia ma emigracji; forma przedstawień jest bardzo przystępna, teksy pisane są świetną polszczyzną; prof. Braun, od lat przebywający na emigracji, doskonale potrafi uchwycić idiom językowy, który trafia do umysłów i serc Polaków za granicą.

W repertuarze spektakli wyjazdowych w 2017 rok było sześć sztuk: „Dobry wieczór Monsieur Chopin”, „Nie bój się kochać” (spektakl poetycki), „Opowieści Poli Negri”, „Rzecz o Helenie Modrzejewskiej”, „Promieniowanie” (o Marii Skłodowskiej-Curie), „Tamara L.” (o Łempickiej). Teatr odwiedził 17 miast w 5 krajach: Francji, Litwie, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Po spektaklach każdorazowo odbywają się spotkania artystek z miejscowym środowiskiem polonijnym, a podczas nich długie Polaków rozmowy…

jubileusz w Krakowie 1

Spektakl „Promieniowanie” wystawiony na scenie Teatru im. J. Słowackiego, połączony był z jubileuszem 60-lecia pracy teatralnej Marii Nowotarskiej. Kraków, 16 października 2017

 

VI. Polish Film Festival Los Ageles

Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles jest cyklicznym wydarzeniem kulturalno-społecznym, organizowanym w tym samym terminie i partnerstwie od wielu lat. Przez ten czas udało się festiwalowi osiągnąć status jednych z największych polskich imprez tego typu organizowanych w USA.

Podczas XVIII edycji Festiwalu w październiku 2017 r. odbyły się pokazy 100 produkcji filmowych, które można sklasyfikować według podziału na filmy: fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe, niezależne, animacje, teatry tv, bajki dziecięce, filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju. Wśród prezentowanych filmów znalazły się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą w Los Angeles o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej.

VII. Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie

 Program charytatywny, który nasza Fundacja prowadzi od 2003 roku. Skierowany jest do środowisk polskich na Białorusi i Ukrainie. Tradycyjnie pomoc była rozdzielana w okresie Bożego Narodzenia’ 2017 w parafiach katolickich, podczas spotkań opłatkowych i wieczorów kolędowych, w postaci bardzo oczekiwanych przez naszych Rodaków paczek świątecznych. W tym samym okresie wolontariusze będą dostarczać paczki osobom starszym i chorym, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach zorganizowanych przez parafie.

Oprócz artykułów żywnościowych i higienicznych paczki zawierały artykuły szkolne, odzież i buty przeznaczone dla dzieci i młodzieży z ubogich polskich rodzin.

Pomoc otrzymają 2 ośrodki duszpasterskie na Białorusi (w Baranowiczach i Mińsku) i 3 na Ukrainie (w Czortkowie, Przemyślanach i w Żółkwii).

 

 

 

W 2016 roku – dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z funduszy „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”  realizujemy  projektlogo_msz

1. Polsko-Amerykańskie Forum Młodego Kina

Projekt ma na celu:

- edukację: warsztaty i master class na najlepszych uczelniach filmowych w Los Angeles dla młodych polskich filmowców, zajęcia z amerykańskimi studentami i uznanymi twórcami filmowymi, wizyty na planach filmowych i w siedzibach najważniejszych firm z branży;

- promocję Polski i kultury narodowej w postaci prezentacji dorobku młodego polskiego kina przeznaczonego przede wszystkim dla amerykańskich twórców filmowych i widowni;

- nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi adeptami sztuki filmowej z dwóch różnych kontynentów, odmiennych szkół i technik filmowych owocujące w przyszłości wspólnymi projektami biznesowymi i kulturalnymi. Polscy młodzi filmowcy będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami stosowanymi w hollywoodzkich studiach filmowych.

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób w wieku 21-35 lat będących studentami polskich szkół filmowych m.in. z Łodzi, Katowic i Warszawy oraz członków Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Analogicznie ma wyglądać kontynuacja projektu w postaci rewizyty 8 młodych amerykańskich filmowców w Polsce i ich udział w Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” w Koszalinie.

*   *   *

W 2015 roku – dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowaliśmy następujące projekty:

logo_msz

 

I.  Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech

Projekt zakłada udzielania wsparcia ośrodkom oświaty polskiej w siedmiu niemieckich landach: Pomorze Przednie/Meklemburgia, Brandenburgia z Berlinem, Saksonia, Saksonia Anhalt, Turyngia, Bawaria, Badenia/Wirtembergia.

Zamierzamy objąć pomocą szerokie spektrum placówek: od szkół działających w niemieckim systemie oświatowym, przez różnego rodzaju szkoły społeczne (działające przy stowarzyszeniach czy parafiach), po niewielkie inicjatywy edukacyjne podejmowane przez rodziców i nauczycieli polskich.

Warunkami udziału w projekcie są:

  1. posiadanie przez szkołę kadry pedagogicznej (przynajmniej jednego profesjonalnego nauczyciela);
  2. prowadzenie zajęć z zakresu nauki języka polskiego i o Polsce według stałego programu, który przygotowuje uczniów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego i w miarę możliwości do zdawania matury z języka polskiego;
  3. dorobek (przynajmniej dwuletni okres działalności), który gwarantuje, że placówka ma oparcie w środowisku polonijnym i dobrze funkcjonuje pod względem organizacyjnym.

Największą szansę na uzyskanie wsparcia mają dobrze udokumentowane wnioski dotycząc najpilniejszych potrzeb oraz najlepszych projektów edukacyjnych.

Pomoc nie dotyczy szkół działających przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych, w tym Szkolnych Punktów Konsultacyjnych.

II.  Wsparcie odrodzonego szkolnictwa polskiego w Łatgalii w rocznicę 25-lecia powstania pierwszych polskich placówek

Łatgalia to historyczne Inflanty Polskie, region Łotwy zamieszkały przez liczną mniejszość polską, bardzo związany z naszą kulturą i wymagający dużo większego zainteresowania ze strony Polski. Działa tu pięć polskich placówek oświatowych (trzy szkoły w Daugavpil, Rezekne i Krasławie, klasy polskie w Jekabpils i jedno przedszkole w Daugavpils), które wobec trudnych wyzwań chwili obecnej (niżu demograficznego, wyludniania się prowincji i coraz silniejszych wpływów rosyjskich we wschodnich obszarach Łotwy) muszą uatrakcyjniać swoja ofertę edukacyjną: m.in. rozszerzać i urozmaicać dodatkowe zajęcia muzyczne, plastyczne i sportowe.

III.  Teczka rocznicowa 2015 z konkursami Rodacy Rodakom i Mam talent

Czwarta edycja bardzo cenionego przez nauczycieli i uczniów szkół polonijnych projektu “Teczka rocznicowa“ i towarzyszących jej konkursów “Rodacy Rodakom“ i “Mam talent“. Idea “Teczki“ polega na dostarczeniu ośrodkom oświaty polskiej za granicą wartościowych i aktualnych materiałów edukacyjnych dotyczących historii, geografii i kultury Polski. Natomiast konkursy są wykorzystaniem tych materiałów: przez nauczycieli w scenariuszach lekcji, a przez uczniów w prezentacjach przygotowywanych na zajęcia w szkołach polonijnych.

W 2015 tematami przewodnimi Teczki będą: Jan Paweł II (dziesiąta rocznica śmierci Świętego, który miał wielki wpływ na historię najnowszą i na kształtowanie naszej duchowości w wymiarze religijnym i patriotycznym); marszałek Józef Piłsudski w 80 rocznicę śmierci; 70 rocznica zakończenia II wojny światowej (podsumowanie tematyki II wojny i stworzonego po niej “porządku jałtańskiego“) i teatr (będziemy inspirować szkoły polonijne po podejmowania działań teatralnych od prostego teatrzyku szkolnego po ambitniejsze przedsięwzięcia odwołujące się do dramaturgii polskiej lub do wybitnych twórców).

VI.  Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto

“Salon Poezji, Muzyki i Teatru” kontynuuje swoją piękną i bardzo pożyteczną dla kultury polskiej misję. W 2015 roku po raz kolejny zaplanował trasę wyjazdów z kameralnymi spektaklami do ośrodków polonijnych w obu Amerykach i Europie. Spektakle grane przez Teatr popularyzują postacie słynnych Polaków-emigrantów: Tamarę Łempicką, Helenę Modrzejewską, Polę Negri, Hankę Ordonówną, Marię Skłodowską-Curie i Fryderyka Chopina.

Można mieć pewność, że tak jak w ubiegłych latach, występy “Salonu” spotkają się ze znakomitym przyjęciem i będą prawdziwym świętem polskiej kultury.

V.  Polish Film Festival Los Angeles

PolishFilm Festival Los Angeles jest cyklicznym wydarzeniem kulturalno-społecznym, organizowanym po raz szesnasty. Przez ten czas udało się festiwalowi stać się jedną z największych polskich imprez tego typu organizowaną poza granicami kraju.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju. Wśród prezentowanych filmów znajdą się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej.

VI  Wsparcie dla Biblioteki Polskiej w Brukseli

Projekt jest kontynuacją 15-letnich działań naszej Fundacji polegających na wspieraniu Biblioteki Polskiej w Brukseli.

Jego celem jest dążenie do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Belgii i języka polskiego wśród mieszkających tam Polaków, umacnianie środowiska polonijnego i wsparcie dążeń najnowszej emigracji zarobkowej do poprawy ich pozycji w społeczeństwie.

Zakłada wsparcie funkcjonowania Biblioteki poprzez sfinansowanie utrzymania jej lokalu oraz pracę specjalistów z Biblioteki Narodowej w Warszawie (partnera Projektu), którzy zakończą katalogowanie i porządkowanie zbiorów, wdrożą cyfrowy system katalogowy, a także przeszkolą miejscowego bibliotekarza w posługiwaniu się nim.

Przewiduje także zorganizowanie różnych form zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci i dorosłych promujących polską kulturę i język (lekcje polskiego, warsztaty dla dzieci, spotkania klubowe z wykładami)

Dla poprawy statusu społecznego mieszkających tam Polaków zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w szkole, a dla dorosłych lekcje francuskiego.

VII.  Igrzyska sportowe młodzieży polskiej na Litwie

Sport spełnia ważną rolę społeczną w życiu Polaków na Litwie: integruje, wzmacnia tożsamość narodowa i uodparnia na trudności dnia codziennego.
Projekt zakłada zorganizowanie turniejów sportowych dla młodzieży polskiej z Wileńszczyzny w trzech najbardziej popularnych dyscyplinach: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Kulminacją wydarzeń sportowych będą trzydniowe Igrzyska, które odbędą się w sierpniu (lub wrześniu) 2015 r. w Wilnie.

Projekt “Most Solidarności – pomoc charytatywna i świąteczna dla Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie” znalazł się na liście rezerwowej do otrzymania dotacji i jego realizacja w 2015 roku jest niestety pod znakiem zapytania.


 

W 2014 roku – dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowaliśmy następujące projekty

Teczka rocznicowa 2014.
Projekt jest przeznaczony dla ośrodków oświaty polskiej za granic, do których będziemy dostarczać zestawy materiałów edukacyjnych pomocnych w powadzeniu zajęć z języka ojczystego, historii i geografii (poradników metodycznych, scenariuszy lekcji i uroczystości szkolnych, opracowań popularnonaukowych, materiałów ikonograficznych i multimediów. Tegorocznym tematem przewodnim są ważne postaci: Jan Karski i Zbigniew Herbert oraz rocznice: Powstanie Warszawskie, Bitwa pod Monte Cassino i 25-lecie przemian demokratycznych w Polsce. To już trzecia edycja “Teczki rocznicowej”. Poprzednie zrealizowaliśmy w 2010 i 2011 roku.

Most Solidarności – pomoc charytatywna i świąteczna dla Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Kolejna edycja projektu realizowanego we współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie oraz ośrodkami duszpasterskimi na Białorusi i Ukrainie.

Polska w Górach Skalistych.
To 10 dniowy obóz edukacyjny dla studentów i absolwentów z Kanady i USA z udziałem znakomitych wykładowców. Program jest realizowany w postaci intensywnego seminarium z historii i kultury Polski. Stwarza wyjątkową okazję do dyskusji o współczesnych zagadnieniach i dziedzictwie naszego kraju oraz nawiązania kontaktu z rozrzuconymi po świecie Polakami. Naszym partnerem przy realizacji tego projektu jest kanadyjskie Stowarzyszenie “Polska w Górach Skalistych”.

Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto.
Działający nieprzerwanie od 22 lat w Toronto “Salon Poezji, Muzyki i Teatru” im. Jerzego Pilitowskiego z  wielkim zaangażowaniem i powodzeniem wypełnia misję krzewienia języka i kultury za granicą. Teatr jeździ ze swymi spektaklami po całym świecie na zaproszenie organizacji polonijnych i instytucji polskich na obczyźnie. W 2014 roku  Teatr wystąpi w Brazylii, Kanadzie, Litwie, Portugalii, Szwecji i USA z kameralnymi spektaklami poświęconymi wybitnym Polkom: Marii Skłodowskiej-Curie, Helenie Modrzejewskiej, Poli Negli i Hance Ordonównie.

XV Polish Film Festival Los Angeles.Podczas kolejnej edycji festiwalu pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju.  Wśród prezentowanych filmów znajdą się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej. W związku z jubileuszową edycją festiwalu w chwili obecnej opracowywana jest koncepcja artystyczna wydarzenia. Organizatorzy planują organizację uroczystego pokazu filmu “Wałęsa. Człowiek z nadziei” podczas uroczystego zamknięcia festiwalu z osobistym udziałem Lecha Wałęsy.W Komitecie Honorowym festiwalu zasiadają wybitni polscy twórcy, między innymi: Agnieszka Holland, Janusz Kamiński, Jan A.P. Kaczmarek, Yola Czaderska-Hayek, Andrzej Seweryn, Allan Starski. Partnerem organizującym Festiwal jestPolish American Film Society.