Wszystkie wpisy, których autorem jest fundacja

Ważne publikacje Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i Ogniska Polskiego w Dublinie w 2021 roku

W 2021 roku  ukazały się dwie cenne publikację książkowe poświęcone życiu Polonii irlandzkiej Wydawnictwa Ogniska Polskiego w Dublinie:

1. „Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii”, które obejmuje okres od otwarcia pierwszej misji dyplomatycznej Polski w Dublinie w kwietniu 1929 r. do czasów najnowszych.

2. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (tom VIII 2021), prezentujący szeroką panoramę działalności środowisk polonijnych skupionych wokół Ognista Polskiego w Dublinie. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego spis treści

Redaktorem obu tomów jest dr Jarosław Płachecki członek zarządu Ogniska Polskiego i dyrektor Domu Polskiego w Dublinie.

Projekty realizowane w 2021 roku

logo podstawowe NEW_color_white_01

 

Dzięki dotacjom uzyskanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP uruchamiamy 3 projekty będących kontynuacją naszych działań z lat ubiegłych:

 1. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie
 2. Wsparcie dla Społecznej Szkoły Polskiej w Valdemoro
 3. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie.

30 LAT NASZEJ FUNDACJI!!!

15 lutego 1991 roku powołaliśmy do życia Fundację „Oświata Polska za Granicą”. W gronie założycieli byli: Anna Michalska, śp. Tomasz Wełnicki (1957-2011) i Jacek Giebułtowicz.

W tym czasie zrealizowaliśmy dziesiątki projektów. Początkowo specjalizowaliśmy się w dostarczaniu polskiej prasy, książek, podręczników, pomocy szkolnych oraz wyposażaniu szkół w meble, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Wielokrotnie udzielaliśmy szkołom pomocy finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych czy nagrody dla nauczycieli.

Nasza pomoc kierowana była początkowo na Wschód (dawne ZSRR), ale z czasem objęła również kraje Europy Zachodniej (min. Francję, Niemcy, Włochy) jak również kraje odleglejsze: Argentynę, Australię, Brazylię, Stany Zjednoczone czy Japonię. W pierwszym okresie naszej działalności prowadziliśmy trzy wiodące programy:

 • Program Bezpłatnej Prenumeraty Prasy dla Środowisk Polskich na Wschodzie;

 • Program Zaopatrzenia Szkół w Podręczniki i Pomoce Szkolne,

 • Program Uzupełniania Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie.

Do tych działań szybko dołączyły kolejne:

 • Promocja języka polskiego na Litwie. Organizacja m.in. Olimpiad języka polskiego i literatury oraz konkursów „Dyktando polskie– mistrz ortografii” (lata 2007-2019);

 • Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech – organizacja zakupów i dostarczania pomocy szkolnych i sprzętu, organizacja szkoleń, wsparcie dla nauczycieli. (lata 2015-2017)

 • Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie – dostarczanie pomocy szkolnych i sprzętu; organizacji zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek, wsparcie dla nauczycieli (lata 2015-2019).

 • Promocja historii i kultury polskiej w ośrodkach oświaty polskiej na całym świecie.
  9 edycji Teczki rocznicowej (2010-2020). Konkursy dla nauczycieli polonijnych na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej „Rodacy Rodakom” (5 edycji w latach 2010, 2011, 2013, 2015 i 2017). 6 edycji konkursów dla uczniów szkół polonijnych: Mam talent – prowadzę lekcję o Polsce” (2011), „Mam talent – szukam polskich śladów”(2012), „Mam talent – znalazłem moje miejsce w Polsce” (2013), „Mam talent – opowiem Wam niezwykłą historię (2015), „Mam talent – robię reklamę Polsce (2017), „Mam talent – bawimy się w teatr” (2019).

Wspieramy również kulturę polonijną, a przede wszystkim:

 • Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto i realizowane przez ten Teatr spektakle wyjazdowe w Ameryce i Europie. Od 2014 roku projekt nosi nazwę „Rozmowy o polskich losach”. W 2020 roku w trudnym dla Teatru okresie pandemii koronawirusa – dzięki dotacji KPRM – zrealizowano trzy słuchowiska na podstawie sztuk z repertuaru Salonu: „Karolina Lanckorońska”, „Dobry Wieczór Monsieur Chopin” oraz „Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”.

 • Festiwali Filmu Polskiego w Los Angeles (osiem edycji w latach 2010-2019).

Realizujemy również projekty charytatywne

 • Most Solidarności – we współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie: zakup leków i refundację kosztów leczenia szpitalnego i sanatoryjnego dla osób najuboższych, w tym kombatantów; wypłata zapomóg losowych; dopłata do wyjazdów kolonijnych dzieci z ubogich rodzin; dożywianie dzieci w szkołach; zakup pomocy rzeczowej (obuwie i odzież) dla najbardziej potrzebujących;

 • Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie – paczki dla dzieci, osób starszych i ubogich przekazywane w ośrodkach duszpasterskich w Baranowiczach, Grodnie, Kamionce, Nowej Rudzie, Czortkowie, Przemyślanach i Dekanacie Złoczowskim, w Żółkwii oraz w szkółkach języka polskiego mińskiego okręgu konsularnego.

W najbardziej pracowitym dla nas 2019 roku – dzięki dotacji Senatu RP – realizowaliśmy

23 projekty w obszarach: Edukacja; Kultura i promocja Polski; Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; Pomoc charytatywna i socjalna
o łącznej wartości 1.271.309 PLN.

Słuchowiska Teatru Polskiego z Toronto. WARTO POSŁUCHAĆ!

Twórcy Teatru Polskiego w Toronto wykorzystali przymusową przerwę spowodowaną pandemią koronawirusa, nagrywając trzy słuchowiska ze swojego repertuaru:

1. „Karolina Lanckorońska”, autor Kazimierz Braun , obsada : Agata Pilitowska, Maria Nowotarska, Kazimierz Braun, Krzysztof Jasiński. To nowa sztuka autorstwa stałego dramaturga Teatru, Kazimierza Brauna, kontynuacja cyklu Wielkie Polki Emigrantki, napisana na podstanie autobiograficznej książki „Wspomnienia wojenne”. Link do nagrania: https://youtu.be/feWaYcalprI

2. „Dobry wieczór Monsieur Chopin”, autor Maria Nowotarska, Joanna Sokołowska-Gwizdka , obsada : Maria Nowotarska, Agata Pilitowska, Piotr Pilitowski. Przedstawienie poetycko-muzyczne realizowane w 210 rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Link do nagrania: https://youtu.be/fscKlGGDR9I

3. „Promieniowanie – rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”. Sztuka Kazimierza Brauna stanowi niezwykle cenną pozycje w repertuarze Teatru umożliwiająca bliższe poznanie kart naukowych, osobistych i patriotycznych wielkiej Noblistki. Link do nagrania: https://youtu.be/zSnIIW54oDU.

Powstały nagrania będące prawdziwą ucztą dla uszu miłośników pięknej polszczyzny i znakomitego rzemiosła aktorskiegol

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

logo podstawowe NEW_color_white_01

 

Projekty realizowane w 2020 roku

logo podstawowe NEW_color_white_01Dzięki dotacjom uzyskanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP uruchamiamy 6 projektów będących kontynuacją naszych działań z lat ubiegłych:

 1. Teczka rocznicowa 2020;
 2. Rozmowy o polskich losach. Nagranie spektakli Teatru Polskiego w Toronto;
 3. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie
 4. Wsparcie dla Społecznej Szkoły Polskiej w Valdemoro
 5. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie.
 6. Konkursy dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu.

Szczegóły w zakładce BIEŻĄCE PROGRAMY

 

20 projektów naszej Fundacji otrzyma dotacje Senatu RP

Orzel_1aDzięki dotacjom uzyskanym z Senatu RP nasza Fundacja będzie mogła w 2019 roku kontynuować szereg ważnych projektów m.in.:

 • „Teczkę rocznicową” z konkursem „Mam talent. Bawimy się w teatr”;
 • „Z polszczyzną za pan brat” – organizację Olimpiady i Konkursów Dyktando Polskie na Wileńszczyźnie;
 • Wsparcie dla szkół polskich na Łotwie, we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu i na Zaolziu (w Republice Czeskiej);
 • „Rozmowy o polskich losach” – dofinansowanie spektakli wyjazdowych Teatru Polskiego z Toronto”;
 • „XX Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles”;
 • „Wakacje z Bogiem na Ukrainie”;
 • „Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie”.

Będziemy mogli zrealizować również kilka nowych projektów m.in.:

 • „Oto słowo…” – kursy dla lektorów polskich na Litwie;
 • „Obchody 200. rocznicy urodzin Moniuszki w Wilnie”;
 • Wsparcie projektów kulturalnych Stowarzyszenia VITA w Paryżu;
 • „Wystawa poświęcona mjr Jerzemu Radwankowi w Winsor w Kanadzie”.

Dotacje Senatu RP dla kolejnych projektów naszej Fundacji

godlo_z podpisem

W lutym 2019 r. Senat RP przyznał dotacje dla trzech projektów naszej Fundacji:

1.  Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie

2.  Turnieje sportowe młodzieży polskiej na Litwie

3.  Rodzinne zawody narciarskie – Sljeme 2019

Rodzinne zawody narciarskie na górze Slieme w okolicy Zagrzebia w Chorwacji, 25 lutego 2018

Rodzinne zawody narciarskie na górze Slieme w okolicy Zagrzebia w Chorwacji, 25 lutego 2018

 

 

Pomoc świąteczna 2019

Nasz projekt „Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie” otrzymał dotację Senatu RP.  Będzie realizowany w grudniu 2019 r.

Przygotowanie pomocy świątecznej w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie, grudzień 2018 r.

Święto Niepodległości w szkołach objętych projektem Teczka rocznicowa 2018

Coraz więcej szkół, które otrzymały od naszej Fundacji materiały edukacyjne i patriotyczne na 100. rocznice Niepodległości przesyła do nas zdjęcia z obchodów tego Święta.

Projekt jest  realizowany dzięki dotacji Senatu RP. Szczegóły w zakładce TECZKA ROCZNICOWA.godlo_z podpisem

 

Chemnitz 03

„Nasz Szkoła” w Chemnitz, Niemcy

Orzel_1a

Newcastle West 01

Centrum Edukacyjne ABC Polska Szkoła w Newcastle West, Wielka Brytania

DSC_0900

Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach na Litwie

logo_pl