Projekty realizowane w 2020 roku

logo podstawowe NEW_color_white_01Dzięki dotacjom uzyskanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP uruchamiamy 6 projektów będących kontynuacją naszych działań z lat ubiegłych:

  1. Teczka rocznicowa 2020;
  2. Rozmowy o polskich losach. Nagranie spektakli Teatru Polskiego w Toronto;
  3. Wsparcie dla Przedszkola Polskiego w Barcelonie
  4. Wsparcie dla Społecznej Szkoły Polskiej w Valdemoro
  5. Wsparcie dla Ogniska Polskiego w Dublinie.
  6. Konkursy dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu.

Szczegóły w zakładce BIEŻĄCE PROGRAMY