Zakończyło się 1. Polsko-Amerykańskie Forum Młodego Kina

logo_msz

 

Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 22-29 maja 2016 roku studenci i młodzi absolwenci szkół filmowych z Polski gościli w szkołach i instytucjach filmowych w Los Angeles. Polacy zaprezentowali swoje filmy na specjalnym pokazach dla amerykańskich wykładowców i twórców filmowych. Firma Panavsion Polska ufundowała specjalną nagrodę dla najlepszego polskiego filmu Forum, otrzymała Monika Majorek z Warszawskiej Szkoły Filmowej za etiudę „Pierwsze”.

Od 19 do 26 czerwca z rewizytą do Warszawy i Koszalina na Festiwal „Młodzi i Film” przyjechali młodzi filmowcy z Hollywood. Gościli w Warszawie, gdzie odbyli warsztaty w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz w Gdyni, gdzie uczestniczyli w zajęciach w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Goście z USA pokazali swoje filmy w specjalnej sekcji pozakonkursowej Festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie.

Twórcą 1. Polsko-Amerykańskiego Forum Młodego Kina jest Polish American Film Society, które od blisko 20 lat organizuje z powodzeniem Polish Film Festival w Los Angeles.

Twórcy projektu podkreślają, że zależało im przede wszystkim na aspektach edukacyjnych i bezpośredniej możliwości pokazania młodym polskim filmowcom jak wygląda realizacja filmowo-telewizyjna w Hollywood.

1. Polsko-Amerykańskie Forum Młodego Kina odbywa się dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Adama Mickiewicza, Stowarzyszenia Filmowców Polskich  oraz Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC, przy współpracy: Panavision Polska, Agencji High Spot, Fundacji Oświata Polska za Granicą i Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” oraz szkół filmowych z: Gdyni, Katowic, Los Angeles, Łodzi i Warszawy.

Powercoaching Catherine Le Blanc&Bronne Davis 3

 Uczestnicy Forum Młodego Kina

Odeszła Zofia Michałowska

Z wielkim żalem informujemy,  że 4 czerwca br. zmarła Zofia Michałowska- Mrozowska (1921-2016), nestorka środowiska wojennej emigracji polskiej w Belgii, wieloletnia Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii oraz Biblioteki Polskiej w Brukseli. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!