Pięć projektów Fundacji otrzyma dotację z Senatu RP

Kancelaria Senatu RP potwierdziła, że udzieli dotacji pięciu naszym projektom:

  1. „Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie w 2016 r.”
  2. „Teczka rocznicowa 2016″
  3. „Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto w 2016 r.”
  4. „Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie w 2016 r.”
  5. „Festiwale filmu polskiego w Los Angeles i Seattle”

Wszystkie te projekty są kontynuacją naszych działań prowadzonych w latach ubiegłych.
Ze smutkiem informujemy, że z powodu braku dotacji nie będziemy mogli kontynuować  ważnych projektów: „Wsparcia dla szkolnictwa polskiego w Niemczech” oraz „Pomocy charytatywnej na Litwie” i „Igrzysk sportowych młodzieży polskiej na Litwie”.