Warsztaty historyczne dla nauczycieli polskich w Berlinie

5 grudnia br. nasza Fundacja przeprowadziła drugie z cyklu „Alternatywne metody nauczania historii” szkolenie – tym razem dla nauczycieli polskich ze szkół w Berlinie i Saksonii. W programie spotkania był wykład i warsztaty poświęcone niestandardowym sposobom uczenia historii, które poprowadziły Panie Karolina Kolbuszewska i Małgorzata Żuławnik z Biura Edukacji Publicznej IPN, oraz konsultacje dotyczące potrzeb placówek oświaty polonijnej w Niemczech. Uczestnicy szkolenia otrzymali cenne materiały edukacyjne, w tym zestawy gier podarowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki gościnności i pomocy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie.

IMG_1339 IMG_1338 IMG_1340 IMG_1341a

Uczestniczki warsztatów w Berlinie

Podczas pobytu w Berlinie odwiedziliśmy siedzibę Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, instytucji o długiej historii i wielkich zasługach dla niemieckiej Polonii. „Oświata” prowadzi obecnie naukę języka polskiego i wiedzy o Polsce w 11 punktach w Berlinie i Poczdamie. Na te zajęcia uczęszcza 255 uczniów w wieku od 4 do 18 lat.

IMG_1342

Pani Małgorzata Staszak opowiada o funkcjonowaniu berlińskiego Towarzystwa „Oświata”