Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech

Nasza Fundacja  w 2015 r. realizuje  projekt  „Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech”. Pomocą objęliśmy dziesięć szkół na obszarze wschodnich i południowych Niemiec.

W roku 2016 zamierzamy objąć pomocą placówki oświaty polskiej w całych Niemczech.

Prosimy zainteresowane placówki o wypełnienie Deklaracji udziału w projekcie i o przesłanie jej do 16 listopada br. drogą mailową pod adres:                   oswiatapolska@idsl.pl.

Deklaracja udziału w projekcie Wsparcie dla Szkolnictwa Polskiego w Niemczech 2016

Pytania można zgłaszać mailowo lub telefonicznie:
+48 22 636 90 52 lub +48 502 473 991