Teczka rocznicowa

Teczka rocznicowa 2020

Projekt realizowany dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP logo podstawowe NEW_color_white_01

 

 

 

Projekt realizowany w ramach  obchodów stulecia odzyskania niepodległości. https://niepodlegla.gov.pllogo_pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie „Teczka Rocznicowa 2020“.

Dziewiąta już edycja „Teczki” będzie poświęcona najważniejszym rocznicom przypadającym w tym roku. Wspominać będziemy m.in. Bitwę Warszawską 1920 roku oraz ważne postaci: św. Jana Pawła II czy hetmana Stefana Żółkiewskiego. Oczywiście nie da się przedstawić wszystkich tematów rocznicowych, dlatego oczekujemy od nauczycieli polonijnych podpowiedzi, jakie materiały edukacyjne związane z rocznicami przydadzą się im podczas prowadzenia zajęć.

 Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i przesłać pod adres mailowy Fundacji załączone poniżej Zgłoszenie:

Zgłoszenie  (wersja edytowalna)
Zgłoszenie  (pdf)

Teczka rocznicowa” jest zestawem wartościowych materiałów edukacyjnych dla ośrodków oświaty polonijnej (szkół, bibliotek, szkółek przy parafiach) pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Zawiera poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy). Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych (plakatów, portretów i fotogramów), które obok treści edukacyjnych i patriotycznych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Przykładowo w 2014 roku opublikowaliśmy dla potrzeb Teczki reprinty oryginalnych plakatów z Powstania Warszawskiego, w 2015 – plakaty z wojny polsko-bolszewickiej, a w  2016 roku dużą „mapę młodego odkrywcy” – do kolorowania dla dzieci na zajęciach lekcyjnych. W 2017 roku taką ozdobą był bogato ilustrowany Kalendarz-Wystawa IPN na Rok Niepodległości. W 2018 roku dostarczyliśmy szkołom materiały edukacyjne poświęcone rocznicy odrodzenia Polski i elementy dekoracji patriotycznych (flagi, chorągiewki i wstążki) pomocne w przygotowaniu obchodów tego Święta.

 

Argenteuil 02

Na początku października 2018 r. wyekspediowaliśmy „Teczkę” do 120 szkół polonijnych na całym świecie

 —————————————————————————-

Teczka rocznicowa 2019

Zawartość Teczki – Temat „Polska” (kontynuacja obchodów 100-lecia Niepodległej): mapa „Polska! Stąd pochodzę!”, gry edukacyjne „Polska” i „Kocham Polskę”, książka „A to historia”; – Temat „450 rocznica Unii lubelskiej”: mapa „Polska w okresie Unii lubelskiej”, plansza poglądowa, reprodukcja obrazu Matejki, zestaw edukacyjny „Historia w ożywionych obrazach” (DVD i broszura); – Temat „Rok Moniuszki”: plakat, gra edukacyjna „Śpiewnik Moniuszki”, „Pieśni Moniuszki” z nutami, książka „Hej, zagrajcie siarczyście” z płytą CD, komiks; – Temat „100 rocznica I Powstania śląskiego”: książka „Gołąbek niepokoju”, – Temat „Wrzesień’39 – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”: „Pomocnik historyczny: 1939″, album z serii „Kocham Polskę” „80 rocznica wybuchu II wojny światowej”, książka „Asiunia”, Biuletyny IPN, – Temat „100 rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”: plakat, plansza poglądowa, książka „Inny świat” – Temat „50 rocznica śmierci Krzysztofa Komedy”: film „Czas Komedy”; – Temat „30 rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”: Biuletyn IPN – Temat ” 20 rocznica śmierci prof. Zbigniewa Religi”: film „Bogowie”; – Materiały przygotowujące do Konkursu „Bawimy się w teatr”: 4 zeszyty edukacyjne „Warsztaty teatralne dla dzieci”.

Teczka rocznicowa 2018

W siódmej edycji „Teczki” skupiamy się na 100. rocznicy Niepodległości. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom uczestników projektu, którzy proszą nas o materiały rocznicowe. Pragniemy nie tylko realizować podobne zamówienia, ale także inspirować szkoły do tworzenia pięknych dekoracji i urządzania niezapomnianych obchodów.

Teczka rocznicowa 2017

Rok Kościuszki i Piłsudskiego

2017 rok przywołuje pamięć o dwóch wielkich bohaterach: Tadeuszu Kościuszce (w dwusetną rocznicę śmierci) i Józefie Piłsudskim (w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin). Obie postaci są kluczowe dla naszej historii. Pierwszy, jak czytamy w niedawnej uchwale sejmowej: „Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość”. W przestrzeni szkół polskich za granicą Kościuszko znakomicie symbolizuje losy polskie, bo urodził się na wschodzie Rzeczypospolitej – na terenie obecnej Białorusi; wniósł znaczący wkład w sprawę niepodległości Stanów Zjednoczonych; a ostatnie lata swojego życia spędził na emigracji we Francji i Szwajcarii.

Marszałek Piłsudski był już przywoływany w poprzednich edycjach Teczki (w 2014 r. przy rocznicy legionowej, a w 2015 z okazji 95-rocznicy Cudu nad Wisłą), ale to postać o tak bogatym dorobku, że pozostawia wiele możliwości interpretacyjnych. O jednym z nich przypomina uchwała sejmowa: „Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski”.

Rok Wisły

Wisła to wymarzony temat do opracowania dla potrzeb szkół polskich za granicą, bo zakłada to, co jest istotą zajęć w szkółkach polonijnych – interdyscyplinarność. Łączy wiele kontekstów: geograficznych, historycznych, literackich czy artystycznych (np. folklorystycznych). Takie prezentowanie tematu jest bardzo bliskie idei naszej Teczki, a jednocześnie wychodzi naprzeciw celom stawianym szkolnictwu polonijnemu, jakimi są nowoczesne i atrakcyjne uczenie po polsku i o Polsce.

Wśród tematów nie powinno zabraknąć rocznic, które przywołują ważne dla kultury polskiej postaci: św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, Josepha Conrada Korzeniowskiego, Bolesława Leśmiana, Honorata Koźmińskiego czy Ludwika Zamenhofa.

Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne.

Wyślemy ją w dwóch transzach (we wrześniu i w grudniu 2017 r.) do 200 ośrodków oświaty polskiej na całym świecie.

Teczka rocznicowa 2016

 

wybór opinii o Teczce rocznicowej 2016

Projekt jest realizowany dzięki dotacjisenat
Senatu Rzeczypospolitej

SenatRP

SenatRP

SenatRP

Zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu „Teczka Rocznicowa“.
Miło nam zawiadomić Państwa,
że w tym roku znowu będziemy mogli rozsyłać Teczkę do szkół polonijnych na całym świecie.

W 2016 r. tematem przewodnimi będzie 1050. rocznica Chrztu Polski. To znakomita okazji do pod­sumowania dotychczasowych edycji projektu – zaprezentowania jak wielką wartością stanowi POLSKOŚĆ: nasza historia, tradycja i kultura.

Teczka rocznicowa 2016” to zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w pro­wadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii.

Teczka rocznicowa 2016jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń)

Materiały zawarte w „Teczce” przywołują ważne wydarzenia z historii Polski oraz wybitne dla kultury polskiej postaci. W 2016 roku przypominamy nie tylko 1050. rocznicę Chrztu Mieszka I, ale również obchodzimy Rok Henryka Sienkiewicz – twórcy Trylogii, noblisty i gorącego patrioty.

Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne

rocznicowe” materiały edukacyjne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową: oswiatapolska@idsl.pl

Oczekujemy na nie do 25 maja br.

Liczba uczestników projektu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Teczka rocznicowa 2015

 

      Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

logo_msz

 

W 2015 r. z przyczyn od nas niezależnych „Teczki” nie będą wysyłane do:  Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Irlandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA oraz Wielkiej Brytanii. Szkoły polonijne z innych niż wymienione  powyżej kraje zapraszamy do udziału w projekcie „Teczka rocznicowa 2015”. Liczba uczestników projektu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W 2015 roku, w którym przypada wiele ważnych dla Polski rocznic, przeprowadzimy IV edycję projektu „Teczka rocznicowa” (poprzednie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku oraz w latach 2010-2011).

„Teczka rocznicowa 2015” jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń).

„Teczka rocznicowa 2015” to zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Będzie zawierała poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy).

Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych, które obok treści edukacyjnych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Są to plakaty, reprodukcje i fotogramy będące promocją sztuki, zabytków czy przyrody Polski.

Tematem przewodnim „Teczki” są rocznice przywołujące ważne wydarzenia z historii Polski. W 2015 roku są to m.in.: 200. rocznica powstania Teatru Narodowego, 80. Rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i 70 rocznica zakończenia II wojny światowej. 2015 jest rokiem Jana Pawła II, ale także okazją do przypomnienia innych ważnych postaci zasłużonych dla naszego Kraju osób.

Współpracę przy przygotowaniu i wyposażeniu „Teczki rocznicowej 2015” zadeklarowało Muzeum Historii Polski oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne.

Będzie wysyłana dwukrotnie (w czerwcu i grudniu) do ośrodków oświaty polskiej na całym świecie.

Zapraszamy ośrodki oświaty polskiej za granicą od udziału w projekcie “Teczka rocznicowa 2015”

Warunki uczestnictwa
  1. Prowadzenie zajęć w języku polskim, podczas których będą wykorzystywane materiały edukacyjne zawarte w “Teczce”.
  2. Każdorazowe potwierdzanie drogą mailową otrzymywania przesyłek pocztowych zawierających “Teczkę”.
  3. Przesłanie do 30 grudnia 2015 r. do Fundacji oceny przydatności i sposobów  wykorzystania “Teczki” w Waszej szkole.
  4. Wypełnienie poniższego zgłoszenia

Z G Ł O S Z E N I E

Propozycje i sugestie dotyczące zawartości “Teczki”

Liczba uczniów, wiek, poziom zaawansowania

Dokładny adres korespondencyjny szkoły

Dane osoby wypełniającej wniosek

(imię nazwisko funkcja)

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia drogą mailową pod adresem:  fundacja@oswiatapolska.pl.
Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

 POPRZEDNIA EDYCJA

Teczka, część I (wysłana w sierpniu 2014 r.)

Teczka cz I 01 Teczka cz I 02 Teczka cz I 03 Teczka cz I 04 Teczka cz I 06 Teczka cz I 07 Teczka cz I 08 Teczka cz I 09   Naklejka teczka 2014.indd

Teczka, część II (wysłana w grudniu 2014 r.)

Teczka cz II 01 Teczka cz II 02 Teczka cz II 04

Teczka cz II 03  Teczka cz II 05  Teczka cz II 06