Teczka rocznicowa

Teczka rocznicowa 2018

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki  Senatu  logosenatRzeczypospolitej Polskiej  nad Polonią i Polakami  za granicą.

 

Orzel_1aOrzel_1aOrzel_1a

Projekt realizowany w ramach  obchodów stulecia odzyskania niepodległości. https://niepodlegla.gov.pllogo_pl/

Argenteuil 02

Na początku października 2018 r. wyekspediowaliśmy „Teczkę” do 120 szkół polonijnych na całym świecie

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji  projektu „Teczka Rocznicowa“.

Teczka rocznicowa” jest zestawem wartościowych materiałów edukacyjnych dla ośrodków oświaty polonijnej (szkół, bibliotek, szkółek przy parafiach) pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Zawiera poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy). Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych (plakatów, portretów i fotogramów), które obok treści edukacyjnych i patriotycznych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Przykładowo w 2014 roku opublikowaliśmy dla potrzeb Teczki reprinty oryginalnych plakatów z Powstania Warszawskiego, w 2015 – plakaty z wojny polsko-bolszewickiej, a w  2016 roku dużą „mapę młodego odkrywcy” – do kolorowania dla dzieci na zajęciach lekcyjnych. W 2017 roku taką ozdobą był bogato ilustrowany Kalendarz-Wystawa IPN na Rok Niepodległości. W tym roku chcemy dołączyć również elementy dekoracji patriotycznych (np. chorągiewki i wstążki).
W siódmej już edycji „Teczki” zamierzamy skupić się na 100. rocznicy Niepodległości. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom uczestników projektu, którzy proszą nas o materiały rocznicowe. Pragniemy nie tylko realizować podobne zamówienia, ale także inspirować szkoły do tworzenia pięknych dekoracji i urządzania niezapomnianych obchodów.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i przesłać pod adres mailowy Fundacji załączone poniżej Zgłoszenie:

Teczka rocznicowa 2018 ZGŁOSZENIE (wersja edytowalna)

Teczka rocznicowa 2018 ZGŁOSZENIE (pdf)

 —————————————————————————-

Teczka rocznicowa 2017

Rok Kościuszki i Piłsudskiego

2017 rok przywołuje pamięć o dwóch wielkich bohaterach: Tadeuszu Kościuszce (w dwusetną rocznicę śmierci) i Józefie Piłsudskim (w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin). Obie postaci są kluczowe dla naszej historii. Pierwszy, jak czytamy w niedawnej uchwale sejmowej: „Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość”. W przestrzeni szkół polskich za granicą Kościuszko znakomicie symbolizuje losy polskie, bo urodził się na wschodzie Rzeczypospolitej – na terenie obecnej Białorusi; wniósł znaczący wkład w sprawę niepodległości Stanów Zjednoczonych; a ostatnie lata swojego życia spędził na emigracji we Francji i Szwajcarii.

Marszałek Piłsudski był już przywoływany w poprzednich edycjach Teczki (w 2014 r. przy rocznicy legionowej, a w 2015 z okazji 95-rocznicy Cudu nad Wisłą), ale to postać o tak bogatym dorobku, że pozostawia wiele możliwości interpretacyjnych. O jednym z nich przypomina uchwała sejmowa: „Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski”.

Rok Wisły

Wisła to wymarzony temat do opracowania dla potrzeb szkół polskich za granicą, bo zakłada to, co jest istotą zajęć w szkółkach polonijnych – interdyscyplinarność. Łączy wiele kontekstów: geograficznych, historycznych, literackich czy artystycznych (np. folklorystycznych). Takie prezentowanie tematu jest bardzo bliskie idei naszej Teczki, a jednocześnie wychodzi naprzeciw celom stawianym szkolnictwu polonijnemu, jakimi są nowoczesne i atrakcyjne uczenie po polsku i o Polsce.

Wśród tematów nie powinno zabraknąć rocznic, które przywołują ważne dla kultury polskiej postaci: św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, Josepha Conrada Korzeniowskiego, Bolesława Leśmiana, Honorata Koźmińskiego czy Ludwika Zamenhofa.

Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne.

Wyślemy ją w dwóch transzach (we wrześniu i w grudniu 2017 r.) do 200 ośrodków oświaty polskiej na całym świecie.

Teczka rocznicowa 2016

 

wybór opinii o Teczce rocznicowej 2016

Projekt jest realizowany dzięki dotacjisenat
Senatu Rzeczypospolitej

SenatRP

SenatRP

SenatRP

Zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu „Teczka Rocznicowa“.
Miło nam zawiadomić Państwa,
że w tym roku znowu będziemy mogli rozsyłać Teczkę do szkół polonijnych na całym świecie.

W 2016 r. tematem przewodnimi będzie 1050. rocznica Chrztu Polski. To znakomita okazji do pod­sumowania dotychczasowych edycji projektu – zaprezentowania jak wielką wartością stanowi POLSKOŚĆ: nasza historia, tradycja i kultura.

Teczka rocznicowa 2016” to zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w pro­wadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii.

Teczka rocznicowa 2016jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń)

Materiały zawarte w „Teczce” przywołują ważne wydarzenia z historii Polski oraz wybitne dla kultury polskiej postaci. W 2016 roku przypominamy nie tylko 1050. rocznicę Chrztu Mieszka I, ale również obchodzimy Rok Henryka Sienkiewicz – twórcy Trylogii, noblisty i gorącego patrioty.

Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne

rocznicowe” materiały edukacyjne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową: oswiatapolska@idsl.pl

Oczekujemy na nie do 25 maja br.

Liczba uczestników projektu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy Teczka 2016

Formularz zgłoszeniowy PDF

Teczka rocznicowa 2015

 

      Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

logo_msz

 

W 2015 r. z przyczyn od nas niezależnych „Teczki” nie będą wysyłane do:  Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Irlandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA oraz Wielkiej Brytanii. Szkoły polonijne z innych niż wymienione  powyżej kraje zapraszamy do udziału w projekcie „Teczka rocznicowa 2015”. Liczba uczestników projektu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W 2015 roku, w którym przypada wiele ważnych dla Polski rocznic, przeprowadzimy IV edycję projektu „Teczka rocznicowa” (poprzednie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku oraz w latach 2010-2011).

„Teczka rocznicowa 2015” jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń).

„Teczka rocznicowa 2015” to zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Będzie zawierała poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy).

Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych, które obok treści edukacyjnych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Są to plakaty, reprodukcje i fotogramy będące promocją sztuki, zabytków czy przyrody Polski.

Tematem przewodnim „Teczki” są rocznice przywołujące ważne wydarzenia z historii Polski. W 2015 roku są to m.in.: 200. rocznica powstania Teatru Narodowego, 80. Rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i 70 rocznica zakończenia II wojny światowej. 2015 jest rokiem Jana Pawła II, ale także okazją do przypomnienia innych ważnych postaci zasłużonych dla naszego Kraju osób.

Współpracę przy przygotowaniu i wyposażeniu „Teczki rocznicowej 2015” zadeklarowało Muzeum Historii Polski oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne.

Będzie wysyłana dwukrotnie (w czerwcu i grudniu) do ośrodków oświaty polskiej na całym świecie.

Zapraszamy ośrodki oświaty polskiej za granicą od udziału w projekcie “Teczka rocznicowa 2015”

Warunki uczestnictwa
  1. Prowadzenie zajęć w języku polskim, podczas których będą wykorzystywane materiały edukacyjne zawarte w “Teczce”.
  2. Każdorazowe potwierdzanie drogą mailową otrzymywania przesyłek pocztowych zawierających “Teczkę”.
  3. Przesłanie do 30 grudnia 2015 r. do Fundacji oceny przydatności i sposobów  wykorzystania “Teczki” w Waszej szkole.
  4. Wypełnienie poniższego zgłoszenia

Z G Ł O S Z E N I E

Propozycje i sugestie dotyczące zawartości “Teczki”

Liczba uczniów, wiek, poziom zaawansowania

Dokładny adres korespondencyjny szkoły

Dane osoby wypełniającej wniosek

(imię nazwisko funkcja)

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia drogą mailową pod adresem:  fundacja@oswiatapolska.pl.
Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

 POPRZEDNIA EDYCJA

Teczka, część I (wysłana w sierpniu 2014 r.)

Teczka cz I 01 Teczka cz I 02 Teczka cz I 03 Teczka cz I 04 Teczka cz I 06 Teczka cz I 07 Teczka cz I 08 Teczka cz I 09   Naklejka teczka 2014.indd

Teczka, część II (wysłana w grudniu 2014 r.)

Teczka cz II 01 Teczka cz II 02 Teczka cz II 04

Teczka cz II 03  Teczka cz II 05  Teczka cz II 06