Sponsorzy i Partnerzy

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej      logo_msz

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Nowe-logo-ORPEG-kolor-pol

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Muzeum Historii  Polski

Muzeum Powstania Warszawskiego

Związek Polaków na Litwie

Fundacja „Kultura Wilna”

Stowarzyszenie Polaków Kiejdan

Biblioteka Polska w Brukseli

Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą)

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Teatralne (Teatr Polski w Toronto)

Poland in the Rockies Society (Stowarzyszenie „Polska w Górach Skalistych)

Polish American Film Society