Bieżące programy

logosenat

W 2016 roku – dzięki dotacji Senatu RP
realizujemy następujące projekty:

I. Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie

Projekt w możliwie najszerszym stopniu uwzględnia potrzeby wszystkich polskich placówek oświatowych na Łotwie. Uczestniczą w nim szkoła średnia w Rydze, gimnazja w Daugavpils i Rēzekne, szkoła podstawowa w Krasławie, szkółka niedzielna w Jekabpils i przedszkole w Daugavpils – wszystkie, poza szkółką działającą przy stowarzyszeniu w Jekabpils, są placówkami państwowymi, działającymi w łotewskim systemie edukacji.
O tym, jak Polska i Polacy są silnie wrośnięci w dawną i najnowszą historię Łotwy świadczą patroni tych szkół: Stefan Batory, hrabiowski ród Platerów, marszałek Józef Piłsudski, Jan Plater Gajewski oraz Ita Kozakiewicz.

Polska ma bardzo dobrą markę na Łotwie, a placówki edukacyjne, przed którymi wiszą nasze flagi, są naszą wizytówką, więc wymagają naszego wsparcia.

II. Teczka rocznicowa 2016

Piąta edycja bardzo cenionego przez nauczycieli i uczniów szkół polonijnych projektu „Teczka rocznicowa“. Idea „Teczki“ polega na dostarczeniu ośrodkom oświaty polskiej za granicą wartościowych i aktualnych materiałów edukacyjnych dotyczących historii, geografii i kultury Polski.

W 2016 tematami przewodnimi Teczki będzie 1050 rocznica Chrztu Polski. To znakomita okazji do podsumowania dotychczasowych edycji projektu – zaprezentowania jak wielką wartością stanowi POLSKOŚĆ: nasza historia, tradycja i kultura.

III. Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto

Od 25 lat „Salon Poezji, Muzyki i Teatru” kontynuuje swoją piękną i ważną dla kultury polskiej misję. W 2016 roku po raz kolejny zaplanował trasę wyjazdów z kameralnymi spektaklami do ośrodków polonijnych Ameryki Północnej i Europy. Spektakle grane przez Teatr składają hołd słynnym Polakom-emigrantom: Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderykowi Chopinowi, Helenie Modrzejewskiej, Poli Negri, Tamarze Łempickiej, czy Hance Ordonównie, a także popularyzują twórczość znakomitych polskich poetów: Zbigniewa Herberta czy ks. Jana Twardowskiego.

W planach Teatru na 2016 r. jest 13 spektakli w 3 krajach. Można przewidywać, że tak jak w ubiegłych latach, występy „Salonu” spotkają się ze znakomitym przyjęciem i będą prawdziwym świętem polskiej kultury.

VI. Polish Film Festival Los Ageles

PolishFilm Festival Los Angeles jest cyklicznym wydarzeniem kulturalno-społecznymi, organizowanym w tym samym terminie i partnerstwie od wielu lat. Przez ten czas udało się festiwalowi osiągnąć status jednych z największych polskich imprez tego typu organizowanych w USA.

Podczas przyszłorocznej edycji festiwalu pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju. Wśród prezentowanych filmów znajdą się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą w Los Angeles o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej.

V. Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie

Program charytatywny skierowany do środowisk polskich na Białorusi i Ukrainie. Tradycyjnie pomoc będzie rozprowadzana parafiach w postaci bardzo oczekiwanych przez naszych Rodaków paczek świątecznych.
Oprócz artykułów żywnościowych i higienicznych paczki zawierać będą artykuły szkolne, materiały edukacyjne, książki i podręczniki, odzież i buty przeznaczone dla dzieci i młodzieży z ubogich polskich rodzin.
Opieką otoczone zostaną mieszkańcy terenów 6 parafii na Białorusi i 9 na Ukrainie.

W 2016 roku – dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z funduszy „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”  realizujemy  projektlogo_msz

1. Polsko-Amerykańskie Forum Młodego Kina

Projekt ma na celu:

- edukację: warsztaty i master class na najlepszych uczelniach filmowych w Los Angeles dla młodych polskich filmowców, zajęcia z amerykańskimi studentami i uznanymi twórcami filmowymi, wizyty na planach filmowych i w siedzibach najważniejszych firm z branży;

- promocję Polski i kultury narodowej w postaci prezentacji dorobku młodego polskiego kina przeznaczonego przede wszystkim dla amerykańskich twórców filmowych i widowni;

- nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi adeptami sztuki filmowej z dwóch różnych kontynentów, odmiennych szkół i technik filmowych owocujące w przyszłości wspólnymi projektami biznesowymi i kulturalnymi. Polscy młodzi filmowcy będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami stosowanymi w hollywoodzkich studiach filmowych.

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób w wieku 21-35 lat będących studentami polskich szkół filmowych m.in. z Łodzi, Katowic i Warszawy oraz członków Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Analogicznie ma wyglądać kontynuacja projektu w postaci rewizyty 8 młodych amerykańskich filmowców w Polsce i ich udział w Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” w Koszalinie.

*   *   *

W 2015 roku – dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowaliśmy następujące projekty:

logo_msz

 

I.  Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech

Projekt zakłada udzielania wsparcia ośrodkom oświaty polskiej w siedmiu niemieckich landach: Pomorze Przednie/Meklemburgia, Brandenburgia z Berlinem, Saksonia, Saksonia Anhalt, Turyngia, Bawaria, Badenia/Wirtembergia.

Zamierzamy objąć pomocą szerokie spektrum placówek: od szkół działających w niemieckim systemie oświatowym, przez różnego rodzaju szkoły społeczne (działające przy stowarzyszeniach czy parafiach), po niewielkie inicjatywy edukacyjne podejmowane przez rodziców i nauczycieli polskich.

Warunkami udziału w projekcie są:

  1. posiadanie przez szkołę kadry pedagogicznej (przynajmniej jednego profesjonalnego nauczyciela);
  2. prowadzenie zajęć z zakresu nauki języka polskiego i o Polsce według stałego programu, który przygotowuje uczniów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego i w miarę możliwości do zdawania matury z języka polskiego;
  3. dorobek (przynajmniej dwuletni okres działalności), który gwarantuje, że placówka ma oparcie w środowisku polonijnym i dobrze funkcjonuje pod względem organizacyjnym.

Największą szansę na uzyskanie wsparcia mają dobrze udokumentowane wnioski dotycząc najpilniejszych potrzeb oraz najlepszych projektów edukacyjnych.

Pomoc nie dotyczy szkół działających przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych, w tym Szkolnych Punktów Konsultacyjnych.

II.  Wsparcie odrodzonego szkolnictwa polskiego w Łatgalii w rocznicę 25-lecia powstania pierwszych polskich placówek

Łatgalia to historyczne Inflanty Polskie, region Łotwy zamieszkały przez liczną mniejszość polską, bardzo związany z naszą kulturą i wymagający dużo większego zainteresowania ze strony Polski. Działa tu pięć polskich placówek oświatowych (trzy szkoły w Daugavpil, Rezekne i Krasławie, klasy polskie w Jekabpils i jedno przedszkole w Daugavpils), które wobec trudnych wyzwań chwili obecnej (niżu demograficznego, wyludniania się prowincji i coraz silniejszych wpływów rosyjskich we wschodnich obszarach Łotwy) muszą uatrakcyjniać swoja ofertę edukacyjną: m.in. rozszerzać i urozmaicać dodatkowe zajęcia muzyczne, plastyczne i sportowe.

III.  Teczka rocznicowa 2015 z konkursami Rodacy Rodakom i Mam talent

Czwarta edycja bardzo cenionego przez nauczycieli i uczniów szkół polonijnych projektu “Teczka rocznicowa“ i towarzyszących jej konkursów “Rodacy Rodakom“ i “Mam talent“. Idea “Teczki“ polega na dostarczeniu ośrodkom oświaty polskiej za granicą wartościowych i aktualnych materiałów edukacyjnych dotyczących historii, geografii i kultury Polski. Natomiast konkursy są wykorzystaniem tych materiałów: przez nauczycieli w scenariuszach lekcji, a przez uczniów w prezentacjach przygotowywanych na zajęcia w szkołach polonijnych.

W 2015 tematami przewodnimi Teczki będą: Jan Paweł II (dziesiąta rocznica śmierci Świętego, który miał wielki wpływ na historię najnowszą i na kształtowanie naszej duchowości w wymiarze religijnym i patriotycznym); marszałek Józef Piłsudski w 80 rocznicę śmierci; 70 rocznica zakończenia II wojny światowej (podsumowanie tematyki II wojny i stworzonego po niej “porządku jałtańskiego“) i teatr (będziemy inspirować szkoły polonijne po podejmowania działań teatralnych od prostego teatrzyku szkolnego po ambitniejsze przedsięwzięcia odwołujące się do dramaturgii polskiej lub do wybitnych twórców).

VI.  Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto

“Salon Poezji, Muzyki i Teatru” kontynuuje swoją piękną i bardzo pożyteczną dla kultury polskiej misję. W 2015 roku po raz kolejny zaplanował trasę wyjazdów z kameralnymi spektaklami do ośrodków polonijnych w obu Amerykach i Europie. Spektakle grane przez Teatr popularyzują postacie słynnych Polaków-emigrantów: Tamarę Łempicką, Helenę Modrzejewską, Polę Negri, Hankę Ordonówną, Marię Skłodowską-Curie i Fryderyka Chopina.

Można mieć pewność, że tak jak w ubiegłych latach, występy “Salonu” spotkają się ze znakomitym przyjęciem i będą prawdziwym świętem polskiej kultury.

V.  Polish Film Festival Los Angeles

PolishFilm Festival Los Angeles jest cyklicznym wydarzeniem kulturalno-społecznym, organizowanym po raz szesnasty. Przez ten czas udało się festiwalowi stać się jedną z największych polskich imprez tego typu organizowaną poza granicami kraju.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju. Wśród prezentowanych filmów znajdą się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej.

VI  Wsparcie dla Biblioteki Polskiej w Brukseli

Projekt jest kontynuacją 15-letnich działań naszej Fundacji polegających na wspieraniu Biblioteki Polskiej w Brukseli.

Jego celem jest dążenie do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Belgii i języka polskiego wśród mieszkających tam Polaków, umacnianie środowiska polonijnego i wsparcie dążeń najnowszej emigracji zarobkowej do poprawy ich pozycji w społeczeństwie.

Zakłada wsparcie funkcjonowania Biblioteki poprzez sfinansowanie utrzymania jej lokalu oraz pracę specjalistów z Biblioteki Narodowej w Warszawie (partnera Projektu), którzy zakończą katalogowanie i porządkowanie zbiorów, wdrożą cyfrowy system katalogowy, a także przeszkolą miejscowego bibliotekarza w posługiwaniu się nim.

Przewiduje także zorganizowanie różnych form zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci i dorosłych promujących polską kulturę i język (lekcje polskiego, warsztaty dla dzieci, spotkania klubowe z wykładami)

Dla poprawy statusu społecznego mieszkających tam Polaków zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w szkole, a dla dorosłych lekcje francuskiego.

VII.  Igrzyska sportowe młodzieży polskiej na Litwie

Sport spełnia ważną rolę społeczną w życiu Polaków na Litwie: integruje, wzmacnia tożsamość narodowa i uodparnia na trudności dnia codziennego.
Projekt zakłada zorganizowanie turniejów sportowych dla młodzieży polskiej z Wileńszczyzny w trzech najbardziej popularnych dyscyplinach: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Kulminacją wydarzeń sportowych będą trzydniowe Igrzyska, które odbędą się w sierpniu (lub wrześniu) 2015 r. w Wilnie.

Projekt “Most Solidarności – pomoc charytatywna i świąteczna dla Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie” znalazł się na liście rezerwowej do otrzymania dotacji i jego realizacja w 2015 roku jest niestety pod znakiem zapytania.


 

W 2014 roku – dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowaliśmy następujące projekty

Teczka rocznicowa 2014.
Projekt jest przeznaczony dla ośrodków oświaty polskiej za granic, do których będziemy dostarczać zestawy materiałów edukacyjnych pomocnych w powadzeniu zajęć z języka ojczystego, historii i geografii (poradników metodycznych, scenariuszy lekcji i uroczystości szkolnych, opracowań popularnonaukowych, materiałów ikonograficznych i multimediów. Tegorocznym tematem przewodnim są ważne postaci: Jan Karski i Zbigniew Herbert oraz rocznice: Powstanie Warszawskie, Bitwa pod Monte Cassino i 25-lecie przemian demokratycznych w Polsce. To już trzecia edycja “Teczki rocznicowej”. Poprzednie zrealizowaliśmy w 2010 i 2011 roku.

Most Solidarności – pomoc charytatywna i świąteczna dla Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Kolejna edycja projektu realizowanego we współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie oraz ośrodkami duszpasterskimi na Białorusi i Ukrainie.

Polska w Górach Skalistych.
To 10 dniowy obóz edukacyjny dla studentów i absolwentów z Kanady i USA z udziałem znakomitych wykładowców. Program jest realizowany w postaci intensywnego seminarium z historii i kultury Polski. Stwarza wyjątkową okazję do dyskusji o współczesnych zagadnieniach i dziedzictwie naszego kraju oraz nawiązania kontaktu z rozrzuconymi po świecie Polakami. Naszym partnerem przy realizacji tego projektu jest kanadyjskie Stowarzyszenie “Polska w Górach Skalistych”.

Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto.
Działający nieprzerwanie od 22 lat w Toronto “Salon Poezji, Muzyki i Teatru” im. Jerzego Pilitowskiego z  wielkim zaangażowaniem i powodzeniem wypełnia misję krzewienia języka i kultury za granicą. Teatr jeździ ze swymi spektaklami po całym świecie na zaproszenie organizacji polonijnych i instytucji polskich na obczyźnie. W 2014 roku  Teatr wystąpi w Brazylii, Kanadzie, Litwie, Portugalii, Szwecji i USA z kameralnymi spektaklami poświęconymi wybitnym Polkom: Marii Skłodowskiej-Curie, Helenie Modrzejewskiej, Poli Negli i Hance Ordonównie.

XV Polish Film Festival Los Angeles.Podczas kolejnej edycji festiwalu pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje, filmy niezależne i etiudy studenckie, teatry telewizji, wyprodukowane w Polsce lub z udziałem polskich artystów tworzących poza granicami kraju.  Wśród prezentowanych filmów znajdą się najnowsze polskie produkcje filmowe, które rywalizować będą o nagrody Hollywood Eagle, przyznawane w kilku kategoriach przez Jury, w skład którego wchodzą corocznie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej. W związku z jubileuszową edycją festiwalu w chwili obecnej opracowywana jest koncepcja artystyczna wydarzenia. Organizatorzy planują organizację uroczystego pokazu filmu “Wałęsa. Człowiek z nadziei” podczas uroczystego zamknięcia festiwalu z osobistym udziałem Lecha Wałęsy.W Komitecie Honorowym festiwalu zasiadają wybitni polscy twórcy, między innymi: Agnieszka Holland, Janusz Kamiński, Jan A.P. Kaczmarek, Yola Czaderska-Hayek, Andrzej Seweryn, Allan Starski. Partnerem organizującym Festiwal jestPolish American Film Society.