20 projektów naszej Fundacji otrzyma dotacje Senatu RP

Orzel_1aDzięki dotacjom uzyskanym z Senatu RP nasza Fundacja będzie mogła w 2019 roku kontynuować szereg ważnych projektów m.in.:

  • „Teczkę rocznicową” z konkursem „Mam talent. Bawimy się w teatr”;
  • „Z polszczyzną za pan brat” – organizację Olimpiady i Konkursów Dyktando Polskie na Wileńszczyźnie;
  • Wsparcie dla szkół polskich na Łotwie, we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu i na Zaolziu (w Republice Czeskiej);
  • „Rozmowy o polskich losach” – dofinansowanie spektakli wyjazdowych Teatru Polskiego z Toronto”;
  • „XX Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles”;
  • „Wakacje z Bogiem na Ukrainie”;
  • „Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie”.

Będziemy mogli zrealizować również kilka nowych projektów m.in.:

  • „Oto słowo…” – kursy dla lektorów polskich na Litwie;
  • „Obchody 200. rocznicy urodzin Moniuszki w Wilnie”;
  • „Wystawa poświęcona mjr Jerzemu Radwankowi w Winsor w Kanadzie”.