Projekt „Polska-Czechy – łączy nas historia” otrzymał dotację Senatu RP

 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego pod nazwą „Poznajemy Polskę przez naukę i zabawę”, który zrealizowaliśmy wspólnie z Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz ze szkołami polskim na Zaolziu.

Szczegóły w zakładce BIEŻĄCE PROGRAMY