TECZKA ROCZNICOWA 2014 cz. II

Pod koniec grudnia 2014 r. rozesłaliśmy II cz. “Teczki rocznicowej 2014”. Uczestników projekty, którzy otrzymali przesyłkę prosimy o wypełnienie załączonej obok ankiety.

ANKIETA EWALUACYJNA Naklejka teczka 2014 cz2.indd