dziewczynka

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

 

Wsparcie dla polskich placówek oświatowych w Hiszpanii

Projekty zrealizowane dzięki dotacji
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RPlogo podstawowe NEW_color_white_01

Szczegóły w zakładce BIEŻĄCE PROGRAMY


244346825_1298706040582249_50477100706214216_n

Rozpoczęcie roku szkolnego w Społecznej Szkole Polonijnej w Valdemoro , wrzesień 2021


Fundacja została założona w 1991 roku.

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jej celem jest niesienie pomocy ośrodkom oświaty polskiej
za granicą. Wspomagamy wszelkie placówki, które mogą służyć szeroko pojętej oświacie polskiej: szkoły i przedszkola, biblioteki, kluby i stowarzyszenia, a także parafie.
Zadaniem priorytetowym pozostaje dla nas wspieranie szkolnictwa polskiego – nauki ojczystego języka i historii, edukacji i wychowania zgodnych z polskimi tradycjami i obyczajami.

skw. kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (48) 502 473 991
fundacja@oswiatapolska.pl
oswiatapolska@idsl.pl
NIP: 527 00 16 433

Konto Fundacji:
28 1160 2202 0000 0002 3748 3460
Bank Millenium w Warszawie