dziewczynka

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

 

Zapraszamy szkoły polonijne do udziału
w projekcie „Teczka rocznicowa 2020″

 Szczegóły w zakładce TECZKA ROCZNICOWAFundacja została założona w 1991 roku.

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jej celem jest niesienie pomocy ośrodkom oświaty polskiej
za granicą. Wspomagamy wszelkie placówki, które mogą służyć szeroko pojętej oświacie polskiej: szkoły i przedszkola, biblioteki, kluby i stowarzyszenia, a także parafie.
Zadaniem priorytetowym pozostaje dla nas wspieranie szkolnictwa polskiego – nauki ojczystego języka i historii, edukacji i wychowania zgodnych z polskimi tradycjami i obyczajami.

skw. kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (48) 502 473 991
fundacja@oswiatapolska.pl
oswiatapolska@idsl.pl
NIP: 527 00 16 433

Konto Fundacji:
28 1160 2202 0000 0002 3748 3460
Bank Millenium w Warszawie