dziewczynka

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

IMG_0113

Jasełka przygotowane przez Marię Schwebs i dzieci
ze Szkółki Sobotniej w Chemnitz (Niemcy) _____________________________________________________________________________

Fundacja została założona w 1991 roku.

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jej celem jest niesienie pomocy ośrodkom oświaty polskiej
za granicą. Wspomagamy wszelkie placówki, które mogą służyć szeroko pojętej oświacie polskiej: szkoły i przedszkola, biblioteki, kluby i stowarzyszenia, a także parafie.
Zadaniem priorytetowym pozostaje dla nas wspieranie szkolnictwa polskiego – nauki ojczystego języka i historii, edukacji i wychowania zgodnych z polskimi tradycjami i obyczajami.

skw. kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel./fax (48) 22 636 90 52
oswiatapolska@idsl.pl

Konto Fundacji:
28 1160 2202 0000 0002 3748 3460
Bank Millenium w Warszawie