dziewczynka

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”

Zapraszamy szkoły i organizacje polonijne, które mają ciekawe projekty edukacyjne i kulturalne i chciałyby ubiegać się o dotację na 2017 rok  do współpracy z naszą Fundacją.  Prosimy o kontakt najpóźniej do końca października br.
oswiatapolska@idsl.pl      tel. +48 22 636 90 52;      +48 502 473 991

_____________________________________________________________________________

Fundacja została założona w 1991 roku.

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” powstała w 1991 roku. Jej celem jest niesienie pomocy ośrodkom oświaty polskiej
za granicą. Wspomagamy wszelkie placówki, które mogą służyć szeroko pojętej oświacie polskiej: szkoły i przedszkola, biblioteki, kluby i stowarzyszenia, a także parafie.
Zadaniem priorytetowym pozostaje dla nas wspieranie szkolnictwa polskiego – nauki ojczystego języka i historii, edukacji i wychowania zgodnych z polskimi tradycjami i obyczajami.

skw. kar. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel./fax (48) 22 636 90 52
oswiatapolska@idsl.pl

Konto Fundacji:
28 1160 2202 0000 0002 3748 3460
Bank Millenium w Warszawie